Københavns Universitet

Vi bidrager til Verdensmålene på baggrund af forskningsresultater - såvel som gennem samarbejde mellem KU, politikere, NGO’er og erhvervslivet. KU har et ønske om at sætte fokus på de mange fremskridt som forskningen bidrager med i forbindelse med den globale udvikling, og samarbejdet med ’Verdens Bedste Nyheder’ falder i naturlig forlængelse heraf

Stig Jensen, lektor ved Center for Afrika Studier, Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) vil gerne være en synlig aktør i forhold til de globale udfordringer, vi står over for i dag. Mange af de ulandsrelaterede forskningsprojekter på KU bidrager indirekte eller direkte til FN’s Verdensmål, og derfor vil KU gerne være med til at formidle Verdens Bedste Nyheder.

Københavns Universitet er den største forsknings- og uddannelsesinstitution i Danmark med hensyn til udviklingsaktiviteter. KU’s ekspertise spænder fra sociale, økonomiske og politiske forhold, til globale spørgsmål om kultur, sundhed, naturressourcer, miljø, handel og stabilitet. Omtrent 300 forskere på KU er i dag involveret i ulandsrelateret forskning, uddannelse og kapacitetsopbygning. KU er central aktør både i forhold til løsningsforslag og som videnscenter og ressourcebase for de enorme udfordringer, vi står over for globalt i dag, og som er identificeret i FN’s Verdensmål.

Københavns Universitet bidrager til Verdensmålene gennem forskningsresultater og samarbejde mellem forskellige institutioner både i Danmark og i Syd.

KU arbejder i princippet med samtlige af de 17 Verdensmål, som FN har sat på dagsordenen. Både direkte og indirekte gennem store såvel som små forskningsprojekter – inden for og på tværs af de seks fakulteter og udadtil gennem partnerskaber og samarbejder med institutioner både i Danmark såvel som i udlandet.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Læs KU’s udviklingsnyheder her:

”På forskningssiden har vi blandt andet mange samarbejdsprojekter med universiteter og forskningsinstitutioner i Syd – både i forhold til kapacitetsopbygning såvel som partnerskaber. KU’s forskning berører alle de store temaer i forhold til Verdensmålene – vi har f.eks. særligt fokus på sundhed, mobilitet, konflikt, naturressourcer og klima.”

– Helle Samuelsen, lektor og institutleder ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Relaterede Nyheder