Kromann Reumert

Gennem vores tilslutning til Global Compact har vi også sagt ja til at bidrage til FN’s Verdensmål. Verdens Bedste Nyheder hjælper med at udbrede kendskabet til målene og dermed også til at opnå dem, og det vil vi gerne bakke op om

Arne Møllin Ottosen, Managing Partner

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed. Derfor ser vi det også som vores rolle at udbrede kendskabet til CSR. Vi udgiver hvert år vores Citizenship-rapport, hvor vi redegør for vores arbejde med CSR. Her har vi særligt fokus på vores pro bono-arbejde, hvor vi yder gratis juridisk rådgivning til velgørenhedsorganisationer, der arbejder med børn, unge og uddannelse. Samfundsansvar er en integreret del af vores daglige arbejde, vores strategi og kultur, og her indgår vores ønske om at dele Verdens Bedste Nyheder som et naturligt element.

Samfundsansvar og høj etisk standard

Kromann Reumert var den første danske advokatvirksomhed, der meldte sig ind i FN’s Global Compact. Det gjorde vi tilbage i 2008, og vi har siden da rapporteret årligt om vores CSR-indsats.

I 2015 tiltrådte vi desuden Danske Advokaters AdvokatKODEKS – fem principper for advokaters arbejde med CSR. Et signal til vores klienter og omverdenen om, at vi som advokatvirksomhed er vores samfundsansvar bekendt. Det drejer sig blandt andet om vores etiske ansvar. Som betroet rådgiver og juridisk ekspert bidrager vi blandt andet til undgå konflikter, sikre kontrakter og vejlede inden for de rammer, der fastlægges i lovgivningen. Derfor har vi også et stort etisk ansvar, og vi bruger betydelige ressourcer på løbende at sikre en høj etisk standard i vores arbejde.

Viden er en hjørnesten

Som advokatvirksomhed lever vi af vores viden, og videndeling er en hjørnesten i den måde, vi driver forretning på. Vi ser det derfor som en vigtig opgave at dele vores viden og juridiske kompetencer inden for de områder, hvor vi er specialister – både med vores klienter og med det danske erhvervsliv generelt. Gennem vores videndeling har vi en direkte kanal til dansk erhvervsliv, og den udnytter vi også, når vi skal dele Verdens Bedste Nyheder.

“Det er vigtig, at vi er med til at formidle budskabet om, at udviklingssamarbejdet nytter, at vi spreder nyheder om konkrete fremskridt i udviklingslandene, og at vi videregiver opfordringen til at bidrage til de 17 Verdensmål – ikke kun internt, men også til vores klienter og samarbejdspartnere. Derfor hjælper vi også med at sætte eksternt fokus på Verdens Bedste Nyheders budskaber,” managing partner Arne Møllin Ottosen.

Del

Kromann Reumert Verdensmål bæredygtighed CSR

Det gør vi

Vi deler Verdens Bedste Nyheder på de sociale medier Linkedin, Twitter, Instagram og Facebook og i vores årlige CSR-rapport.
Derudover gør vi opmærksom på kampagnen internt via vores intranet og ved en særlig temadag i kantinen, hvor vores køkken sætter fokus på Verdens Bedste Nyheder ved at tage inspiration fra et køkken i den tredje verden.
Kromann Reumert bæredygtighed csr

Relaterede Nyheder