Landbrug & Fødevarer

Den danske landbrugs- og fødevaresektor er en af de mest ressource­effektive og bæredygtige fødevareklynger i verden med stor erfaring, viden og løsninger i baghånden. Derfor mener vi, at det er naturligt, at vi tager ansvar og bidrager positivt til opfyldelsen af Verdensmålene både ude i verden og hjemme i Danmark

Karen Hækkerup, Adm. dir. i Landbrug & Fødevarer

Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, fordi vi som sektor kan bidrage til de 17 Verdensmål. Vi er den danske landbrugs- og fødevaresektors interesseorganisation. Det er vi både i Danmark og internationalt. Det er helt naturligt, at vi er med i Verdens Bedste Nyheder.

Internt i Landbrug & Fødevarer gør vi løbende opmærksom på de kampagner, som Verdens Bedste Nyheder lancerer. Det gør vi bl.a. ved, at vi viser opslag på alle vores kaffemaskiner i vores café-områder.
Vi bringer i øvrigt Verdens Bedste Nyheder på vores intranet, så vores medarbejdere kan følge med i målene og i nye historier fra Verdens Bedste Nyheder.

Landbrug & Fødevarer og Verdensmålene

Hvis landbrug- og fødevareproduktion udføres på en bæredygtig, produktiv og ressourceeffektiv måde, kan sektoren bidrage til de 17 Verdensmål. Fødevareproduktion er helt centralt placeret i forhold til at sikre økonomisk udvikling, beskæftigelse, handel, ernæring og sundhed, forsyningssikkerhed og stabilitet – både hjemme i Danmark, men også i fjerne egne af kloden. Det er desuden helt uomgængeligt, at der skal være mere fokus på bæredygtighed og produktivitet i den globale fødevareproduktion, hvis miljøpåvirkning og klimaforandring skal minimeres. Vi arbejder for, at Danmark tager en lederrolle i dette arbejde.

Verdensmål 2 – Stop sult

Bæredygtig landbrugsproduktion, bedre ernæring og fødevareforsyningssikkerhed kræver fokus på danske teknologiløsninger, forskning og innovation og offentligt-privat samarbejde. På verdensplan skal der fokus på en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, der har højere produktivitet og ressourceeffektivitet, så det bliver muligt at producere flere fødevarer uden at gå på kompromis med miljø og klima. I et globalt perspektiv skal fødevareproduktionen i udviklings- og vækstlande løftes markant, mens lande som Danmark konstant er i bevægelse for at øge produktiviteten og kvaliteten i vores eget fødevareerhverv, samtidig med at miljø- og klimapåvirkningen fortsat mindskes. Vi arbejder for at få flere danske teknologiløsninger og knowhow ud i verden, flere sunde og sikre fødevarer på verdensplan, og sikre mere forskning og innovation, da det er platformen for styrket bæredygtighed.

Verdensmål 12 – Bæredygtigt forbrug og produktion

Bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug kræver fokus på mindre madspild, cirkulær økonomi, vandforbrug, klima- og energieffektive produktionsmetoder. Bæredygtigt forbrug og produktion skal ses som en samlet helhed, der består af mange vigtige og internt forbundne fokusområder. At producere mere bæredygtigt betyder, at man tager hensyn til de afledte miljøpåvirkninger, at man minimerer påvirkningen af landressourcer, at man har stort fokus på ressourceeffektivitet og innovation for hele tiden at optimere produktionsprocesser. Et bæredygtigt forbrug handler også om, hvordan man som forbruger spiser, hvad vi spiser – og hvad vi smider ud igen. Danmark er kendt for en bæredygtig intensiv produktion, hvor vi over årene har formået at producere mere med en lavere miljøbelastning. Vi arbejder for styrket dansk viden i europæiske standarder, flere teknologiske løsninger til en cirkulær økonomi, mindre madspild, optimeret udnyttelse af vandforbrug i fødevareproduktion, at kickstarte bioøkonomien og fokus på renewable energy. Bæredygtig intensiv dansk produktion samt dansk knowhow gør Danmark til et vigtigt foregangsland i forhold til at producere med lav klimabelastning.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Del

landbrug og fødevarer deltager i verdens bedste nyheder

Det gør vi

  • Internt i Landbrug & Fødevarer gør vi løbende opmærksom på de kampagner, som Verdens Bedste Nyheder lancerer. Det gør vi bl.a. ved, at vi viser opslag på alle vores kaffemaskiner i vores café-områder.
  • Vi bringer Verdens Bedste Nyheder på vores intranet, så vores medarbejdere kan følge med i målene og i nye historier fra Verdens Bedste Nyheder.

Relaterede Nyheder