Novo Nordisk

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med mere end 90 års innovation og lederskab inden for diabetesbehandling.

I Novo Nordisk anser vi det som en integreret del af vores forretning at forbedre folks adgang til diabetesbehandling verden over. Med et stigende antal tilfælde af diabetes i lav- og mellemindkomstlande er det naturligt for os at fokusere på disse lande. Diabetes er en global sundheds- og udviklingsmæssig udfordring. 387 millioner mennesker lever i dag med diabetes, og tallet forventes at stige til godt 590 millioner i løbet af de næste tyve år. Tre ud af fire personer med diabetes bor i lav- og mellemindkomstlande, og alt for få af dem har adgang til den fornødne behandling.

VERDENS BEDSTE NYHEDER OG VERDENSMÅLENE

Verdens Bedste Nyheder og Novo Nordisk støtter Verdens Bedste Nyheder, fordi vi på flere punkter arbejder med Verdensmålene.

Gennem programmet Changing Diabetes® in Children har mere end 13,000 børn med type 1 diabetes fået mulighed for at leve et aktivt liv og komme i skole (Mål 4). Gennem programmet Changing Diabetes® in Pregnancy udbreder vi kendskabet til diabetes i graviditeten og er dermed med til at forbedre mødresundheden.

Gennem vores engagement i UN Global Compact er vi som privat virksomhed med til at fremme den private sektors rolle i global udvikling bl.a. via globale partnerskaber.

Derudover yder Novo Nordisk direkte støtte til udviklingslande gennem World Diabetes Foundation, som hvert år uddeler omkring 60 millioner kroner til diabetesrelaterede projekter i udviklingslande.

Changing Diabetes

På globalt plan arbejder Novo Nordisk gennem partnerskaber aktivt for at sikre, at ikke-smitsomme sygdomme bliver prioriteret i de 17 nye Verdensmål. Vi er tilfredse med, at ikke-smitsomme sygdomme er inkluderet i Verdensmål 3, der handler om at sikre adgang til sundhed for alle. Vi arbejder også aktivt med Verdensmål 11, som handler om at sikre bæredygtige byer. Gennem Cities Changing Diabetesprogrammet forsøger Novo Nordisk i samarbejde med en række partnere at afdække udfordringerne med at forebygge diabetes i megabyer og dermed være med til at sikre bæredygtige byer.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

novo nordisk er partner med verdens bedste nyheder

SÅDAN ER VI MED I VERDENS BEDSTE NYHEDER

Som led i Verdens Bedste Nyhedskampagnen sætter vi skilte i alle kantiner for at gøre de knap 17.000 medarbejdere i Danmark opmærksomme på kampagnen. Desuden bringer vi historier på vores online-medier og spreder på den måde de gode nyheder.

Relaterede Nyheder