Novozymes

Vi bidrager hver eneste dag gennem de mange hundrede forskellige biologiske løsninger, enzymer og mikroorganismer, som vores kunder bruger i deres produktioner eller produkter. Når naturens løsninger anvendes af industrier verden rundt, bidrager de til mindre forbrug af energi, kemi, vand og råvarer, samt bedre arbejdsmiljø og produkt kvalitet

Claus Stig Pedersen, Head of Corporate Sustainability i Novozymes

Novozymes’ biologiske løsninger kan løse mange af de globale udfordringer, som verden står over for i dag.  Siden januar 2015 har vi været styret af den formålserklæring som siger, at “Sammen finder vi biologiske svar til et bedre liv i en voksende verden.” Vores formål, strategi og langsigtede mål er godt afstemt med FN’s Verdensmål.

Mål 2: Stop Sult

Landbrugsproduktivitet og fødevaresikkerhed bliver vigtigere og vigtigere for vores interessenter og for Novozymes. Vores løsninger bidrager til at opbygge modstandsdygtige værdikæder, øge høstudbyttet og reducere forbrug af råvarer. Gennem vores partnerskab ”BioAg Alliance” med Monsanto, hjælper vi landmænd med at opbygge modstandsdygtige værdikæder. Derudover forbedrer vores løsninger til dyrefoder fordøjelse hos dyr, hvilket resulterer i højere gårdproduktivitet.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Sundhed og ernæring bliver stadig vigtigere for forbrugerne. Flere af vores løsninger giver innovation i fødevareindustrien, der kan bidrage til forbedrede ernæringsmæssige profiler, for eksempel stigende proteinindhold, sænke saltindholdet og fjerne laktose fra mejeriet.

Novozymes producerer biologisk nedbrydelige enzymer, der kan erstatte kemikalier, der forurener luft, vand og jord og forårsage risiko for menneskers sundhed. For eksempel kan enzymer øge blegningsprocesser ved papirfremstilling og reducere behovet for blegekemikalier. Vi er forpligtet til at minimere de potentielle miljø- og sundhedsmæssige risici i hele produktets livscyklus.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi har sat et langsigtet mål for 2020 om at uddanne 1 million mennesker om potentialet i biologi. Vi sigter mod at udvikle programmer, der opfylder samfundsmæssige behov og benytter vores kernekompetencer inden for bioteknologi. Denne tilgang skaber engagement hos vores medarbejdere og brand-værdi, og fastholder vores ’license to operate’.

Mål 7: Bæredygtig energi

Bæredygtig energi er afgørende for at nå en global bæredygtig udvikling. Vi arbejder på at udvikle og markedsføre biobaserede løsninger på klimaforandringerne. For eksempel gør enzymer i vaskemidler det muligt at vaske tøj ved lavere temperaturer, hvilket sparer energi uden at gå på kompromis med vaskeydeevne. Derudover kan enzymer til bioenergiindustrien omvende stivelse (primært majs), affald og biomasse til biobrændstoffer.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Novozymes’ biologiske løsninger kan give vores kunder evnen til at producere mere med mindre, og fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Vores produkter reducerer energi, råvarer og kemikalieforbrug, og CO2-emissioner. Vi har udført og udgivet en lang række livscyklusvurderinger (LCA) til at dokumentere de miljømæssige fordele ved biologiske teknologier i forhold til konventionelle teknologier.

Siden 2002 har vi udgivet en integreret årsrapport, der beskriver vores resultater på både finansielle og bæredygtighedsparametre. Forretning integritet, antikorruption og ansvarlige politiske engagementer er vigtige emner for os fra både juridiske og forretningsetiske perspektiver. Som en ansvarlig global virksomhed, forpligter vi os til en fair forretningspraksis og til at værne om værdier som gennemsigtighed og ansvarlighed.

Mål 13: Klimaindsats

Vi har mål for CO2-besparelser, både i Novozymes’ egen drift og gennem kundernes brug af vores produkter. Vores biologiske løsninger kan spare energi, råstoffer, vand og kemikalier, når de anvendes i industriel produktion. Desuden er vores leverandørprogram om ansvarligt indkøb at sikre, at vores direkte indkøbte landbrugsråvarer ikke kommer fra steder, der bidrager til yderligere skovrydning. Siden 2009 har Novozymes afkoblet absolutte CO2-emissioner fra virksomhedernes vækst og forbedret CO2-effektivitet med 18 procentpoint.

 Mål 17: Partnerskaber for handling

Vores virksomhedsstrategi hedder partnerskaber for indflydelse, fordi vi anerkender muligheden for at lave transformerende forandringer og have en betydelig påvirkning på samfundet ved at samarbejde med andre interessenter.  Vores 2020-mål er at have indgået i mindst fem globale partnerskaber med offentlige og private organisationer til at skabe fælles løsninger for en mere bæredygtig verden.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Sådan er vi med i Verdens Bedste Nyheder

“Vi er partner med Verdens Bedste nyheder for at bidrage til at sprede de glade budskaber om de mange store resultater, som sker på bæredygtighedsfronten. Det er vigtigt at alle forstår, at indsatsen nytter noget og skaber resultater.”
Claus Stig Pedersen, Head of Corporate Sustainability i Novozymes

Vi fremmer sagen gennem samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, f.eks. ved at holde oplæg på VBN-konferencer.

Relaterede Nyheder