Pressalit

At bidrage positivt til omverden er et naturligt ansvar vi glædeligt påtager os. Det skaber en stor værdi for os som virksomhed samt vore medarbejdere, når vi alle arbejder sammen om at løse udfordringer i vores omverden

Mette Dyhl Prola - Senior HRD & Policy Director

Pressalit A/S blev grundlagt i 1954. Pressalit producerer toiletsæder af høj kvalitet og er et førende brand på markedet. Foruden toiletsæder producerer Pressalit også badeværelses og køkkenløsninger til mennesker med nedsat funktionsevne.

Det Pressalit, vi er i dag, bygger på en lang tradition for ordentlighed og ansvarlighed, længe før begrebet CSR eksisterede. Som virksomhed har vi en klar ambition om at agere ansvarligt både lokalt, nationalt og globalt. Derfor tilsluttede vi os FN’s Global Compact initiativ tilbage i 2002. I dag er vores arbejde med CSR dybt forankret i virksomhedens strategi, og vores indsats er sat i system gennem en række aktiviteter og partnerskaber. Således var det også uden tøven, at vi tog FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til os i 2016.

 

 

Verdens Bedste Nyheder

Pressalit er indgået i et partnerskab med Verdens Bedste Nyheder, da vi deler deres ambition om at skabe en bæredygtig verden og kommunikere positive nyheder om ansvarlighed. Opnåelsen af verdensmålene er i høj grad afhængig af en fælles indsats, hvor alle bidrager med det, de kan. Vi er som virksomhed vores ansvar bevidst, og de 17 verdensmål indgår som en del af vores koncernstrategi for 2017. Vi lægger særligt fokus på verdensmål 4, 6 og 12, da disse ligger tæt op ad vores kerneforretning og værdier.

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse

Hos Pressalit værdsætter vi livslang læring og uddannelsesmuligheder for alle uanset baggrund. Vi har altid elever og lærlinge fra diverse erhvervsuddannelser samt praktikanter fra både mellemlange og lange uddannelser. Som en anerkendelse for dette vandt Pressalit prisen som ’Østjyllands bedste praktikvirksomhed’ i 2016.

Målet om kvalitetsuddannelse dækker ikke blot unge. Hos Pressalit har vi stort fokus på, at vore medarbejdere har muligheden for at tilegne sig ny viden og kompetencer, bl.a. gennem intern og ekstern kompetenceudvikling. I 2016 er vi blevet involveret i et nyt og ambitiøst integrationsprojekt, der kombinerer integration af flygtninge med kompetenceudvikling af ufaglærte.

Mål 6 – Rent vand og sanitet

Gennem årerne har vi opbygget stor erfaring og viden om, hvad der udgør ordentlige og anstændige sanitære forhold. Med afsæt i dette indgående kendskab stræber vi efter at udbrede gode sanitære forhold globalt og bidrage til, at flere har mulighed for at tilgå sanitære installationer tilpasset deres funktionalitet.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Som produktionsvirksomhed ligger målet om ansvarligt forbrug og produktion os nær. Derfor investerer vi løbende i ny teknologi, der mindsker vores miljøpåvirkning og øger energieffektiviteten særligt i vores produktion. Vi rekrutterer med fokus på at forstærke et fagligt og ansvarligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har fokus på eksempelvis at identificere og implementere tiltag, der effektivt reducerer produktionsspild og optimerer energiforbrug.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Tanken om ansvarligt forbrug og produktion er ligeledes en integreret del i køkkenet hos Pressalit. Mindskelse af madspild og kødfrie dage er faste elementer i ugens menu. Køkkenet på Pressalit køber så økologisk som muligt og vores kaffe og te er mærket med det internationale Fairtrade mærke og indkøbes hos en leverandør med fokus på bæredygtighed.

Relaterede Nyheder