Temp-Team

Efter mere end 37 år på markedet er TEMP-TEAM en af de helt store spillere i Danmark til at levere service inden for vikar- og rekruttering, og det har vi gjort os fortjent til ved at være små og lokale. Vi er en del af Juhler Group, der blev grundlagt af danske Eik Dyhrman Juhler i 1979.

TEMP-TEAM Danmarks service indebærer blandt andet årligt over 500 rekrutteringer af medarbejdere til faste job og mere end 15.000 til vikariater.

CSR og Global Compact

CSR-gruppen i Juhler Group blev grundlagt i begyndelsen af 2015 med minimum en repræsentant fra det enkelte selskab i gruppen. Vi er 10 CSR-medlemmer i den internationale gruppe med repræsentanter fra seks lande, der drøfter CSR-emner og er dedikerede omkring at finde frem til de bedste løsninger.

Det er målet at udbrede de CSR-holdninger og tiltag, vi allerede har etableret i enkelte selskaber og få det integreret og implementeret i samtlige Juhler Group-selskaberne.

I 2009 tilsluttede vi os FN Global Compact, der fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi agerer betænksomt i forhold til klodens knappe ressourcer. Vi sætter en ære i at have et arbejdsmiljø, hvor vi anser vores medarbejdere som individuelle og ligeværdige individer, og hvor vi støtter hinanden og ikke diskriminerer i relation til race, køn, alder og religion.

Verdenmålene

Vi har primært meget fokus på ”Bæredygtig Energi” (mål 7) og ”Klimaindsats” (mål 13).

JuhlerGroup har investeret i virksomheder inden for produktion af solenergi. Det er vores ønske, at investeringens størrelse skal afspejle det el-forbrug, vi har i samtlige virksomheder i Juhler Group, sådan at alt el-forbrug i JuhlerGroup er produceret via solceller.

Vi har i 2016 opstartet en kampagne, der hedder ”Plant et Træ”. Hver gang vi løser en ordre og får en person i arbejde, enten i et vikariat eller et fast job, planter vi et træ i Brasilien. Træer opretholder liv på jorden og er kilden til rent vand for milliarder af mennesker. Derudover sørger træer for ren luft, et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly. Projektet har desuden en lang række lokale fordele

Derudover støtter vi, gennem donation, både mennesker og natur i udviklingslande, og dermed bidrager vi til Verdens bedste Nyheder.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Del

temp-team csr bæredygtighed verdensmål

Sådan er vi med i Verdens Bedste Nyheder

Vi har i flere år aktivt støttet op om Verdens Bedste Nyheder ved at poste nyheder via Facebook, LinkedIn, Instagram samt vores egen hjemmeside og intranet. Derudover har vi i kampagneperioden trykt budskabet direkte på vores salgs- og messemateriale.

temp-team bæredygtighed verdensmål

Vi har i 2016 opstartet en kampagne, der hedder ”Plant et Træ”. Hver gang vi løser en ordre og får en person i arbejde, enten i et vikariat eller et fast job, planter vi et træ i Brasilien. Træer opretholder liv på jorden og er kilden til rent vand for milliarder af mennesker. Derudover sørger træer for ren luft, et kontrolleret klima, tilflugt, skygge og ly. Projektet har desuden en lang række lokale fordele

Relaterede Nyheder