07. september 2011

400 millioner færre fattige

Det første af FN’s otte 2015 Mål er at udrydde ekstrem fattigdom og sult.

72 gange Danmarks befolkning. Så mange mennesker i verden er kommet ud af den allerværste fattigdom. Ifølge de nyeste tal fra FN er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1,8 til 1,4 milliarder siden 1990.

Det betyder, at 400 millioner kvinder, børn og mænd nu har mere end 1,25 dollar om dagen at klare sig for.

Vores klode er dermed rykket tættere på det første og vigtigste 2015 Mål – at halvere den globale fattigdom i år 2015.

»Det skyldes ikke mindst den høje og mangeårige vækst i Østasien, at den globale fattigdom er faldende. Men der har også været pæn vækst i en række afrikanske lande. At flere og flere mennesker får adgang til uddannelse og sundhed spiller en væsentlig rolle,« siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Lars Engberg-Pedersen.

Andelen af verdens befolkning, som lever under fattigdomsgrænsen, er faldet fra 46 til 27 procent i perioden 1990-2005. Og tallet forventes at falde til 15 procent i år 2015. Bliver det virkelighed, vil Mål 1 af 2015 Målene være nået på globalt plan.

Mål 1 – Gode og dårlige nyheder

Fremskridt

Selv om Kina står for en stor del af fremgangen, rykker Afrika også fremad. Antallet af fattige afrikanere er i gennemsnit faldet fra 52 til 40 procent.

I Etiopien, hvor over fire femtedele af befolkningen er beskæftiget inden for landbrug, har industrialiseringen givet et større høstudbytte. Det har gjort 30 procent af befolkningen mættere.

Vietnam er kommet ind på førstepladsen blandt asiatiske lande, når det handler om at reducere fattigdom. I perioden 1993-2006 faldt andelen af vietnamesere, der må leve under fattigdomsgrænsen, fra 63 til 21 procent, mens andelen af undervægtige børn faldt fra 45 til 20 procent.

Også i Nicaragua faldt andelen af sultende mennesker med mere end 50 procent i perioden 1991-2007, mens andelen af underernærede børn i det nordøstlige Brasilien faldt fra 22,2 til 5,9 procent fra 1996 til 2007.

Udfordringer

Ifølge FN’s seneste vurdering er der omkring en milliard underernærede mennesker på kloden.

Selv om antallet af fattige er faldet på globalt plan, er antallet af sultende i øjeblikket stigende. Forklaringen er blandt andet de stigende fødevarepriser.

Også den globale økonomiske krise bremser fremskridtet hen mod opfyldelsen af Mål 1. Krisen har skubbet millioner i de fattige lande ud i usikre job.

På det globale plan går det i den rigtige retning med hastige skridt. Men nogle regioner og lande vil formentlig ikke kunne nå det til tiden. Det gælder primært lande i Afrika syd for Sahara og i Sydasien.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.