03. oktober 2013

Børnedødelighed på retræte

Små kister er blevet et mere sjældent syn over hele verden. Men i Afrika er der store udfordringer forude for kontinentets yngste indbyggere.

Foto: UNAMID

Foto: UNAMID

I 1990 måtte 12.6 millioner børn under fem år sige farvel til livet. Takket være blandt andet bedre og billigere behandlingsmuligheder var det tal blevet halveret til 6.6 millioner i 2012.

I Sydøstasien og Nordafrika er børnedødeligheden faldet med henholdsvis 74 og 69 procent siden 1990. Dermed har de to regioner allerede opnået FN’s fjerde 2015-målsætning om at nedbringe børnedødeligheden med to-tredjedele.

Et af de lande, der har oplevet det største fald i børnedødeligheden er Bangladesh. Her er der sket et fald på 72%. I 1990 døde der i gennemsnit 1.454 børn under fem år om dagen. I 2012 var det tal faldet til 347 om dagen. Bangladesh har også haft succes med at nedbringe antallet af dødsfald blandt babyer under ét år fra 365 af hver 1000 levendefødte barn i 1990 til 120 i 2012.

Men der er ikke kun solstrålehistorier fra Bangladesh. Op til en måned gamle spædbørn er stadig udsatte, da der blandt denne gruppe dør 76 af hver 1000 levendefødte.

I Tanzania kan børnene også i større omfang end tidligere se frem til at blive voksne. I det afrikanske land er der sket et fald på 68% i børnedødeligheden fra 1990 til 2012. Dermed har Tanzania også opnået FN’s 2015 mål på dette område.

Men som i de øvrige afrikanske lande er børnedødeligheden stadig høj i forhold til andre steder i verden. Godt nok dør der stadig flest børn i Indien, hvor der i 2012 døde 1.2 millioner børn under fem år. Men den hastigt voksende afrikanske befolkning og den relativt langsommere forbedring af børnedødeligheden i landene syd for Sahara betyder, at verdens børnedødelighed bliver stadig mere koncentreret i Afrika syd for Sahara.

Allerede i dag dør der 3.2 millioner børn årligt i Afrika syd for Sahara, hvilket er knap halvdelen af alle dødsfald blandt børn i hele verden. I år 2050 vil 40 procent af verdens fødsler foregå i de afrikanske lande syd for Sahara, og 37% af verdens børn under fem år vil findes i Afrika. Det betyder, at langt de fleste dødsfald blandt børn vil finde sted i Afrika, hvis ikke der sker drastiske fremskridt på området.

Heldigvis er der små tegn på fremskridt. Blandt andet dør der 30% færre børn i Afrika af malaria nu end i 1990.

På globalt plan døde der 6.6 millioner børn i 2012. Langt de fleste døde som følge af sygdomme, der relativt let kan behandles.

Læs mere i

Child Mortality Report

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.