11. september 2013

Dansk samarbejde skal gøre Uganda grøn

WWF arbejder sammen med danske kommuner, forskere og energivirksomheder i netværket access2innovation for at udvikle grønne energiløsninger til Kasese distriktet i Uganda.

Foto: SIMON RAWLES

Foto: SIMON RAWLES

Ved foden af Rwenzori-bjergene i det sydvestlige Uganda ligger Kasese-distriktet. Her bor godt 750.000 mennesker, som hovedsageligt lever af at dyrke smålandbrug med kaffe, kakao, bananer og bomuld. Kasese er omgivet af vigtige naturområder herunder tre store nationalparker, hvor cirka halvdelen af verdens tilbageværende bjerggorillaer lever. De frodige områder langs bjergene var engang dækket af skov, men befolkningstilvækst og stigende energibehov har betydet, at mange træer er fældet uden, at der er blevet plantet nye. Det har medført store jordskred, der også har kostet menneskeliv.

Kun meget få af Kasese-områdets beboere har adgang til strøm. Lysnettet dækker kun en brøkdel af distriktet. Selv de familier, der har adgang til strøm, bruger størstedelen træ eller trækul, når de skal lave mad.

“Hvis det fortsætter som nu, har det dystre udsigter. Hvis ikke vi gør noget, er der ikke et eneste træ tilbage uden for nationalparkerne i Uganda om 25 år,” fortæller Job Mutyaba, der er energimedarbejder hos WWF i Uganda.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden udpeget Kasese til at være et foregangsdistrikt for grøn energi. Målet er at sikre Kasese distriktet adgang til ren og vedvarende energi i 2020.

Forretning skal drive den grønne udvikling

WWF’s mål er ambitiøst, men ikke uopnåeligt. Gennem tæt samarbejde med ngo’er, lokale organisationer og myndigheder har WWF sikret bred opbakning til at gennemføre Clean Energy Champion projektet, der skal vise vejen for resten af Uganda – og på sigt forhåbentlig for resten af Østafrika.

For at sikre adgang til den nyeste viden og de bedste løsninger, har WWF blandt andet allieret sig med det danske netværk access2innovation. acces2innovation er et strategisk netværk, der sætter ngo’er sammen med forskere fra universiteterne og danske virksomheder, der er interesserede i at bygge en forretning op omkring innovative og bæredygtige løsninger til markeder i udviklingslande, herunder energi.

“Den helt store udfordring er at finde en forretningsmodel, der kan gøre det rentabelt for danske virksomheder at bruge tid og penge på at udvikle produkter til det afrikanske marked,” siger sekretariatschef Jacob Ravn fra access2innovation.

“Vi er nødt til at se på hele værdikæden. Hvis folk allerede nu bruger penge på diesel eller petroleum, kan løsningen være at få dem til at sætte de penge til side til at betale af på solceller, der på sigt er langt billigere i drift og ikke forurener eller skaber luftvejsproblemer. Når solcelleanlægget er betalt af over et år eller to, vil de lokale kunne sælge strømmen som nu og have en langt bedre forretning. Det ville være en situation, alle ville vinde på.”

access2innovation besøgte sammen med WWF og Dansk Industri Kasese sidste sommer for at finde bæredygtige energiløsninger, der samtidig kan danne grundlag for forretning for danske virksomheder. I vinter besøgte netværket igen Kasese-disktriktet. Denne gang deltog en række virksomheder, der har den tekniske viden til at løse de grønne udfordringer.

Strøm udene elnet

En af de helt store udfordringer er at gøre energien tilgængelig for beboerne i de små landsbyer, der ligger i bjergene. El-nettet er som regel mangelfyldt i de større byer, men ude i de små landsbyer, er det ofte helt fraværende.

”Sammen med danske virksomheder skal vi finde løsninger, der kan få strømmen ud på landet. Ved at få lokale grupper til at investere i solceller eller andre grønne energiløsninger bliver energien tilgængelig på centrale steder. For eksempel ved at etablere et mindre lokalt netværk, hvor et solcelleanlæg sørger for strøm til byens forretninger, som betaler dyrt for strøm via en dieseldrevet generator,” forklarer Maj Manczak, der er seniorrådgiver for energi og skov i Afrika hos WWF Verdensnaturfonden.

I starten af året begyndte danske virksomheder at se nærmere på, hvordan de kan udvikle forretningsmodeller, der passer til virkeligheden i Kasese-distriktet, så det ikke kun er forretningerne og små produktionsvirksomheder, der får adgang til strøm, men også de fattige hushold på landet.

”Det er helt centralt, at vi finder frem til løsningsmodeller, som er bæredygtige og økonomisk overkommelige for de fattige på landet. Adgangen til grøn energi blandt de fattige vil ikke blot kunne måles i form af mindre træfældning, færre jordskred og en reduktion i CO2-udslippet, men også i forbedrede levevilkår i form af øget adgang til lys- og energikilder til at læse og udføre produktive formål,” fortæller Maj Manczak.

Energi fra affald

Et andet åbenlyst potentiale er Kaseses affaldshåndtering. Nu bliver en del af byens skrald samlet sammen og fragtet videre til en renovationsplads, hvor plastik bliver sorteret fra og organisk affald formuldes.

”Indbyggerne går dermed glip af en god og miljøvenlig energikilde, da affaldet kan omdannes til varme og el, når det bliver brændt. Alternativt kan man lade det organiske materiale rådne under iltfrie forhold og dermed producere biogas, som kan bruges til brændsel til produktion af el, varme og køling,” forklarer Maj Manczak.

WWF arbejder sideløbende med access2innovation sammen med lokale firmaer og organisationer om at etablere bæredygtige incitamentsdrevne løsninger, som kan reducere forbruget af træ og trækul til madlavning med op til 40 procent. Når de rigtige modeller er udviklet og afprøvet, skal de implementeres. Så bliver Kasese til en showcase, der kan vise vejen for grøn vækst. Ikke kun i Uganda, men forhåbentlig i hele Afrika.

 

Dokumentation

Læs mere om acces2innovation på

www.access2innovation.com