09. oktober 2012

Drømme er mulige i Bangladesh

Siden 1997 har en lille ngo i Bangladesh, Protiggya Parishad, i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark arbejdet for at nå uuddannede og marginaliserede landsbyboere i et fattigt område nær byen Comilla.

Projektet er støttet af Danida, og skolerne hedder Gono Kendra, som betyder “folkets center”. Inspirationen til undervisningsprojektet kom fra dansk højskoletradition med Grundtvigs og den bengalske forfatter Tagores tanker om nødvendigheden af oplysning og myndiggørelse for at skabe aktive medborgere:

“Jeg har to sønner og to døtre. Jeg behandler mine døtre på lige fod med mine sønner. Jeg ønsker ikke at mine døtre skal behandles, som jeg blev det, da jeg var ung. Det har jeg lært i Gono Kendraen. Undervisning i ligestilling var en øjenåbner for mig” siger Momema, et dynamisk medlem af Shreeballavpur Gono Kendra’en i nærheden af Dhaka i Bangladesh.

Ligesom på de første danske højskoler for 150 år siden vil man give den fattige landbefolkning viden og forståelse for det samfund, de lever i, og lære dem praktiske fag, som de kan bruge til at forbedre deres levevilkår. Siden 2010 er der oprettet fem Gono Kendraer i distriktet. Herfra skal 10 lærere dække undervisningen i 25 landsbyer i de såkaldte ”folkets centre”. De fleste af lærerne er tidligere elever fra Prottigya Parishad, en lokal ngo.

“Jeg var så imponeret af arbejdet i Protiggya Parishad, at jeg indmeldte mine to døtre i Khelgor programmet for de 8 – 12-årige (for drenge og piger) og den ene søn i Shanglap gruppen (et dialog – og undervisningsprogram for de 13 – 18-årige). Det er interessant at dele vores oplevelser og erfaringer i familien. Vi er meget glade for, at Protiggya Parishad er blevet en del af vores familie.”

Momena Begum, 43 år gammel, bor i nærheden af et af de fem centre. Hun deltog i Shanglap klassen i 2010 som en speciel elev på grund af sin store interesse for at lære nyt. Hun havde kun været der nogle få måneder, før hun blev ansat som sylærer i centret. Her underviste hun tre grupper elever i Gono Kendraerne. “Det var så opløftende for første gang at tjene penge,” siger Momena.

Oplysning skaber stærke kvinder

Projektet målretter sig mod kvinderne – især mødrene. Det gælder om at få kvinderne til at stå sammen og ændre deres situation både i familien og i samfundet. Kvinderne på landet er særlig sårbare. Loven siger ganske vist, at mænd og kvinder har samme rettigheder, men reelt stilles kvinderne ringere. Derfor får kvinderne nu oplysning om deres rettigheder, om sundhed og børneopdragelse.

Kvinders sundhedstilstand er ofte dårligere end mænds, fordi de får mindre at spise. Kvinderne får derfor også kursus i rigtig ernæring. En række praktiske fag skal dygtiggøre kvinderne, så de bliver i stand til selv at tjene penge til familien. Til de praktiske fag er der tilknyttet faglærere, som leder undervisningen sammen med den faste lærer.

Momena blev inspireret af Protiggya Parishads arbejde. Hun var med til at overbevise Protiggya Parishad om, at de skulle etablere en Gono Kendra i hendes hus. Hun samlede selv de 20 kvinder, der skal til for at starte en Gono Kendra. Hendes evne til at lede og inspirere andre er tydelig, og snart blev hun en aktiv deltager i alle aktiviteter i Protiggya Parishad. Hun er valgt som formand for sin Gono Kendra og deltager i de månedlige møder for grupperepræsentanter for Gono Kendraerne og i de to årlige møder, hvor alle 50 grupperepræsentanter mødes med ledelsen af projektet.

“Har jeg nogensinde forestillet mig, at jeg skulle deltage i møder? Overhovedet aldrig. Nu kan jeg tale i en mikrofon foran alle. Det er som at komme ud af et mørkt fængsel og trække frisk luft,” fortæller Momena.

I 2011 overbeviste hun sine Gono Kendra medlemmer om, at de skulle lave et andelsforetagende. De startede en opsparingsgruppe, og de har allerede sparet en del penge op. De har for nylig åbnet op for flere medlemmer fra området, og de er nu 50 medlemmer i andelsforetagenet. Andelsforetagenet, som har navnet Ekota, der betyder enhed, giver nye muligheder for denne gruppe af underprivilegerede kvinder. Medlemmerne af andelsforetagenet valgte Momena som deres første formand.

“Vi vil købe land, oprette butikker og sælge vores produkter der en dag. Og den dag kommer snart”, siger Momena med stolthed og stor overbevisning i stemmen.”