06. september 2010

Færre dør i barselssengen

Sundhedspleje til gravide har været med til at nedbringe antallet af kvinder, der dør under fødslen. Hundredtusinder af kvinder dør dog stadig hvert år i forbindelse med graviditet.

Foto: Anna Kari

Foto: Anna Kari

Færre kvinder i udviklingslandene dør under graviditet eller fødsel. Det skyldes, at 63 procent af alle kvinder i udviklingslande nu får professionel fødselshjælp, mens det i 1990 drejede sig om 53 procent. Især kvinderne i Nordafrika og Sydøstasien har oftere en jordemoder med ved fødslen.

En anden grund til, at færre kvinder dør, når de bringer et barn til verden, er, at andelen af kvinder, der bliver tilset af uddannet sundhedspersonale mindst én gang under graviditeten i udviklingslandene, er steget fra 64 til 80 procent siden 1990.

»Når man investerer i prævention og sundhedspleje til gravide kvinder, redder man kvindeliv. Samtidig sætter man gang i en positiv spiral, hvor familier kun har det antal børn, de ønsker, og som de dermed kan give et bedre liv,« siger international chef i Sex & Samfund Tania Dethlefsen.

Selv om 10 procent flere kvinder i dag får professionel fødselshjælp, dør hundredtusinder af kvinder stadig i forbindelse med graviditet eller fødsel hvert år. Forblødning og forhøjet blodtryk er skyld i over halvdelen af dødsfaldene og kunne forebygges og behandles, hvis der var kompetent sundhedspersonale og tilstrækkeligt udstyr til rådighed

Mål 5 – gode og dårlige nyheder

Fremskridt

• Den britiske regering har meddelt, at den vil have et ‘hidtil uset fokus på familieplanlægning i verdens fattigste lande’.

• Thailand, Malaysia, egypten og sri lanka er eksempler på lande, hvor der sker fremskridt. Her har blandt andet investeringer i familieplanlægning, sundhedspersonale og fokus på uddannelse til piger haft en meget positiv virkning.

• Siden 1990 er udbredelsen af prævention blandt gifte kvinder mellem 15 og 49 år i udviklingslandene steget til 60 procent i 2007.

• I Malawi (billidet) og Rwanda har gratis services til familieplanlægning betydet, at flere og flere benytter sig af dem.

• 26 procent af de gifte piger og kvinder mellem 15 og 49 år i Rwanda brugte prævention i 2008 sammenlignet med kun 9 procent i 2005. I Malawi er brugen af prævention mere end fordoblet siden 1992.

Udfordringer

• Hundredtusinder af kvinder og piger dør stadig hvert år i barselssengen på grund af komplikationer under og efter graviditeten. 99 procent af disse dødsfald finder sted i udviklingslande.

• En femtedel af dødsfaldene sker i forbindelse med illegale aborter.

• FN anslår, at 10-15 millioner kvinder i verden får alvorlige eller invaliderende mén på grund af graviditet eller fødsel.

• Mange lande mangler et velfungerende sundhedssystem– særligt landene i afrika syd for Sahara.

• I det sydlige Asien og Afrika syd for Sahara sker de fleste fødsler stadig uden uddannet assistance.

• Adgangen til lægehjælp under graviditet er stadig et af de områder, hvor der er størst ulighed mellem rig og fattig.

• I afrika syd for Sahara har kun 22 procent af kvinderne adgang til prævention.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.