25. september 2012

Færre små hænder arbejder

Der er 215 millioner børnearbejdere. Det er 30 millioner færre børn end i 2000. Men der er lang vej endnu, og den skal betrædes med forsigtighed. For alternativet til børnearbejde er også slemt.

215 millioner børnearbejdere verden over tvunget til at arbejde for at overleve. Små hænder betjener store maskiner, indfarver tekstiler i stærke kemikalier og knokler i marken. Børn går rundt i affaldsbunker i en kvalmende stank af råddenskab i 35 graders varme for at samle plastik, som de efter en hel dags arbejde kan sælge for mindre, end det koster at få husly og mad.

Den gode historie er, at det er 30 millioner færre børn end i 2000. Den anden historie er, at vejen frem ikke bare er at afskaffe al børnearbejde.

”Vi lever i en verden, hvor fattigdom mange steder betyder, at børn arbejder. Det er de simpelthen nødt til, for at de og deres familier kan overleve. Alternativerne til børnearbejde er heller ikke gode. Børnene kan enten dø af sult eller ende i prostitution, menneskehandel og slaveri,” siger Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet.

Lovligt børnearbejde

Organisationer, der arbejder med børnearbejdere, skelner mellem skadeligt og lovligt arbejde. Det skadelige børnearbejde er psykisk eller fysisk belastende og forhindrer børnene i at få en uddannelse. Det er per definition ulovligt og et brud på alle internationale aftaler, der skal beskytte børn. Det lovlige arbejde for børn er uskadeligt, alderssvarende, rimeligt betalt og tillader børnene at få en uddannelse.

For Red Barnet er det altafgørende, at børn kommer ud af det ulovlige og skadelige børnearbejde. ”Vi er nødt til at arbejde tæt sammen med både virksomheder, fagbevægelse, myndigheder, politikere og ikke mindst børnene selv, hvis vi skal bekæmpe skadeligt børnearbejde. Og så skal vi arbejde for at give børnene mulighed for at få kompetencer, der udvider deres jobmuligheder, så de kan få bedre arbejdsforhold, ordentlig løn og en uddannelse sideløbende,” siger Mimi Jakobsen.

Halvdagsarbejde i Bangladesh

Det gør organisationen f.eks. i Bangladesh. Her driver Red Barnet halvdagsskoler, hvor børnearbejdere får undervisning ved siden af arbejdet. Der er børneklubber, hvor børnene lærer at kæmpe for deres rettigheder, så de kan påvirke lokale ledere, fagforeninger, skoler, organisationer, forældre og arbejdsgivere. Og arbejdsgiverne bliver undervist i børns rettigheder og arbejdsmiljø.

For ældre børn og unge er der muligheder for at få en erhvervsuddannelse for eksempel som tømrer eller skrædder.

  • Der er 215 millioner børnearbejdere i verden. De har et arbejde, der forhindrer deres skolegang, giver ringe eller ingen løn, ikke er alderssvarende eller decideret farligt.
  • 53 procent af de 215 millioner er involveret i arbejde, der skader dem fysisk eller psykisk. De arbejder for eksempel med giftige kemikalier, store maskiner, indånder støv eller er involveret i de allerværste former for børnearbejde som slaver, prostituerede eller børnesoldater.
  • 128 millioner drenge og 88 millioner piger arbejder på verdensplan.
  • 60 procent af verdens børnearbejdere arbejder i landbruget, 7 procent i industri og 25,5 procent i servicefag. De resterende 7,5 procent af børnene arbejder i fag, der ikke er nærmere defineret.
  • I Bangladesh er der f.eks. flere end syv millioner børnearbejdere.
    Kilde: FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.