11. september 2014

Fattige kvinder afliver myter

Med undervisnings-starthjælp fra dansk ngo er landbokvinder i Cambodja i fuld gang med transformere landbruget fra småt til godt. Dermed afliver de myten om, at udviklingsbistand gør ulande afhængige af vestens penge.

»Jeg har lært, hvordan man dyrker jorden. Jeg ved, hvordan jeg gør den klar, inden jeg sår, jeg ved, hvordan jeg gøder, jeg har lært om afstand mellem planterne, og hvordan man laver stiklinger.«

Sådan siger den cambodjanske kvinde Thoeun Sokea, der sammen med mange andre fattige landbokvinder er i gang med at udvikle landbrugsproduktionen i det fattige sydøstasiatiske land til at være både alsidigt og bæredygtigt.

Det er den danske ngo Adda, Agricultural Development Denmark Asia, der på såkaldte markskoler har undervist kvinderne, så de selv bliver i stand til at udvikle og forbedre deres landbrug.

På markskolerne tager kvinderne på feltbesøg med en lokal underviser. Her følger de forskellige afgrøders vej fra frø til høst og undersøger, hvordan dyrkningen konkret hænger sammen, og hvorfor man gør, som man gør.

Ngo’en har desuden hjulpet med at etablere selvhjælpsgrupper i de fattige landboområder, så familierne kan støtte og hjælpe hinanden og dermed blive mere modstandsdygtige og mindre afhængige af udviklingshjælp.

Dermed er landbokvinderne blevet katalysatorer for en transformation af landbruget. Det har skabt et stærkere fællesskab, en større landbrugsproduktion, et fald i brugen af miljøskadelige kemikalier, og det har gjort familierne bedre i stand til at forsyne sig selv med fødevarer.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.