10. august 2011

GPS'en er vidne til forurening

Hidtil har de oprindelige folk fra Corrientesfloden i Amazonas blot råbt om olieudslip og spilde-vandsforurening. Nu kan de også dokumentere det med GPS og kamera.

Wilson Sandi lokaliserer olieudslip. Foto: Operation Dagsværk

Wilson Sandi lokaliserer olieudslip. Foto: Operation Dagsværk

Siden man opdagede naturressourcer i den peruvianske regnskovs undergrund, har de oprindelige folk haft en udryddelse hængende over hovedet. Men i dag ser fremtiden lysere ud. Wilson Sandhi er en af de 14 frivillige og nyuddannede miljøagenter, som dokumenterer olieforurenin-gen – og får oliefirmaerne til at rydde op efter sig.

“Staten og sundhedsministeriet har ikke lavet en ordentlig monitorering, og det går ud over de oprindelige folks liv. Hvis vi ikke gjorde det, ville ingen kontrollere olieselskabernes forure-ning,” fortæller Wilson Sandi i kanoen på vej ud til et ældre olieudslip.

Efter nogle miljømæssige tiltag i 2009 måtte de oprindelige folk nemlig indse, at love og tiltag ikke har megen effekt, da hverken stat eller olieselskab er interesserede i at overholde dem. Den økonomiske gevinst ved at lade være er simpelthen for stor. Derfor udviklede den lokale organi-sation FECONACO konceptet bag miljøagenterne, som blev en stor succes. Miljøagenternes job er at holde øje med olierørene omkring deres landsby.

Når Wilson Sandi opdager et olieudslip, indtaster han koordinaterne for stedet, måler omfanget af olieudslippet og sender sine data til FECONACO. Alt sammen fra sin GPS. FECONACO vi-dererapporterer olieudslippet til myndighederne, der i samarbejde med Wilson holder olieselska-bet op på at rydde op. På den måde sikrer man, at oplysninger om et olieudslip aldrig løber ud i sandet, og at de oprindelige folks fremtidsperspektiver ikke længere drukner i olie.

Olie i Amazonas - Fakta

• I 2003 var 5 % af regnskoven udloddet til oliekoncessioner. I 2007 var tallet steget til 67 %.

• 9 november i år hopper danske gymnasieelever i arbejdstøjet for at tjene penge til blandt andet at uddanne yderligere 300 miljøagenter i forbindelse med årets dagsværksdag.