13. september 2012

Lånte kalve spiser sig til fortjeneste

Bønder i Nicaragua får kalve til låns, feder dem op på grønne enge og deler slagteprisen med det firma, der ejer kalvene. Det tjener også firmaets danskere investorer på.

Flere end 2.500 stykker kvæg græsser på de frodige enge i det centrale Nicaragua uden at vide, at de er del af en dansk/nicaraguansk forretningsidé og dansk udviklingsbistand. Det er de blevet via en gruppe danske investorer i selskabet CattleNic A/S, en lokal samarbejdspartner og Danidas B2B-program.

Ideen er, at de bønder, der ikke har råd til at købe eget kvæg, låner og opfeder kalve af selskabet Mobasa A/S, som ejes ligeligt af de danske investorer og deres lokale partnere. Slagteprisen deler parterne imellem sig.

Projektet blev sat i værk, da Håndværksrådet i 2008 præsenterede danskerne og nicaraguanerne for hinanden.

Danida kom med i samarbejdet og sikrede blandt andet, at bønderne i projektet også ville få undervisning.

Alle de ca. 50 småbønder, som er med i projektet, får leveret kalvene til døren uden beregning. Bønderne har nu ansvar for, at kalvene over de næste 18-21 måneder spiser sig til fuldfede kødkvæg. Hvert år falder to-tre meter regn i området, som sikrer mad nok til dyrene.

Bønderne får løbende besøg af Mobasas direktør Fernando Montiel, som følger med i kalvenes vækst. Og når dyrene er klar til slagtning, er det Fernando og hans team, der kører ud til bønderne efter kvæget og leverer det til det lokale eksportslagteri. Fortjenesten deler Mobasa ligeligt med den enkelte bonde. På sigt vil bønderne have tjent nok til at købe deres eget kvæg, dermed selv beholde fortjenesten ved slagtning, trække sig ud af projektet og give plads til andre bønder.

Samarbejdet sikrer, at bønderne får den rette tekniske undervisning, så de lærer at passe på kvæget, på naturen og på sig selv. De lærer om græsningsrotation, om foderafgrøder, om ernæring og sundhed etc. Desuden følger de et sundhedsprogram, der ledes af en læge og andet sundhedspersonale, som underviser i familiens sundhed.

Langt fra de frodige provinser i det centrale Nicaragua – i Randers – bor Ole Søndergaard. Han er en af de 20 danskere, der har investeret i projektselskabet CattleNic A/S og er desuden den tilfredse direktør for selskabet:

”Det er jo en stor glæde, at vi allerede nu kan se, at nogle af de bønder, vi har haft med, har tjent og lært nok til at kunne stå på egne ben. Desuden har investeringen også været god for os, og vi har lært en masse. Efter opstartsstøtte fra Danida er vi nu i stand til at drive projektet uden hjælp.”

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.