10. september 2014

Mere handel og flere investeringer i Afrika

Hvis Afrikas hastigt voksende befolkning skal mættes, er det nødvendigt at investere massivt i afrikansk landbrug og handle mere med landene på kontinentet, siger Søren Gade, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Hver dag vokser klodens befolkning med flere end 200.000 mennesker, og ifølge FN’s prognoser bliver vi knap 10 milliarder på kloden i 2050. Samtidig bliver store landbrugsområder ufrugtbare som følge af klimaforandringer og udpining af jorden.

”Hvis den udvikling fortsætter, kommer endnu flere mennesker til at sulte, med mindre fødevaresektoren bliver udviklet i de lande, hvor produktionen halter bagefter. Den danske fødevareklynge sidder med svarene på nogle af de helt store, globale fødevareudfordringer,” siger Søren Gade, der er administrerende direktør i organisationen Landbrug & Fødevarer.

Frygt for udpinte landbrugsjorder

I Afrika frygter FN eksempelvis, at to tredjedele af al landbrugsjord vil være ufrugtbar om bare ti år. Klimaforandringer gør sit til, at områder udtørres. Mange steder er lokale bønder med til at gøre ondt værre. Fattige familier er tvunget til at leve af mindre og mindre jordstykker, fordi befolkningen vokser.

”Midt i de udfordringer driver danske landmænd et effektivt og højteknologisk landbrug. Den viden og teknologi, vi har udviklet i Danmark, kan hjælpe bønder i Afrika til at brødføde den voksende befolkning i kontinentets storbyer,” siger Søren Gade.

Afrika får teknologi fra Danmark

Landbrug & fødevarer ser et enormt potentiale i at investere i afrikansk landbrug.

”Rigtigt mange steder i Afrika mangler man teknologi og hjælpemidler, som man herhjemme betragter som helt basale. Man kan nævne alt fra høstmaskiner, anlæg til at tørre korn, teknologi til at forarbejde afgrøder og den nødvendige logistik til at sikre, at madvarerne når frem til forbrugerne i ordentlig kvalitet,” siger Søren Gade.

For at hjælpe danske virksomheder i gang med investeringerne i afrikansk landbrug, har Landbrug & Fødevarer blandt andet oprettet et Afrika-netværk, hvor virksomheder kan dele erfaringer.

”Der er allerede nogle danske virksomheder, som eksporterer fødevare-teknologi til afrikanske lande. Eksempelvis Thisted-virksomheden Cimbria, der sælger korntørringsanlæg, og den vestjyske virksomhed Skov har leveret inventar til omkring 1.300 kyllingestalde i en række lande i Afrika. Samtidig med, at Skov sælger udstyr, leverer virksomheden uddannelsesforløb, så afrikanske landmænd lærer at udnytte de nye anlæg optimalt. Der vil blive brug for meget mere af den slags i Afrika de kommende år,” siger Søren Gade.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.