10. august 2012

Ni ud af ti har nu rent vand at drikke

Verden har nu nået 2015 Målet, der omhandler retten til rent vand – tre år før deadline. Mål 7 var at halvere antallet af mennesker, der ikke har adgang til rent vand. Det betyder, at siden 1990 har ikke færre end to milliarder mennesker fået adgang til rent vand.

Konsekvensen er at langt færre børn nu dør af f.eks. kolera idet 10 procent af alle sygdomme i udvikingslande er forbundet med mangel på rent vand og sanitet.

Også Danmark har ydet sit bidrag. Således viser en evaluering fra 2007, af vor bistand indenfor vand, at i alt 29 millioner mennesker i Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Egypten, Ghana, Uganda og Vietnam har fået bedre vandforsyning fra 1999 til 2005. Heraf kan hver femte takke Danida-støtten for forbedringerne.

Men på verdensplan er der stadig store forskelle. 11% af verdens befolkning mangler stadig adgang til en sikker kilde til drikkevand. I Afrika syd for Sahara har kun 6 ud af 10 fået forbedret drikkevand, mens 9 ud af 10 har det i Latinamerika, det nordlige Afrika og i store dele af Asien.

Men Verdens Bedste Nyheder viser, at vi inden for den nærmeste fremtid kan sikre alle mennesker adgang til rent vand, hvis vi fortsætter opbakningen til 2015 målene.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.