Nu kommer pigerne i skole i Bangladesh

I Bangladesh har man haft succes med et initiativ, der ansporer piger fra fattige hjem til at starte i skole (secondary school – ca. 11-16 år).

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Asien

Pigerne skal ikke betale skolepenge og får samtidig tildelt et mindre stipendium, der gøres op på baggrund af fremmøde og præstation. For at sikre at pigerne også gennemfører skoleforløbet, forpligter pigerne sig til ikke at blive gift.

Et andet initiativ (Food for Education program) tiltrækker børn til grundskolen fra de dårligst stillede familier. Her belønnes familierne med kornrationer i forhold til børnenes fremmøde i skolen. Samtidig gøres der en indsats for at forbedre undervisningen og infrastrukturen på skoleområdet, der blandt andet indbefatter gode toiletforhold og en særlig indsats for at rekruttere kvindelige lærere.

Relaterede Nyheder