08. september 2011

Radioen binder blinde sammen i Mongoliet

Med et areal der er 36 gange større end Danmark, er der god plads til Mongoliets 2,9 millioner indbyggere. Da landet er så udstrakt og tyndt befolket, og da omkring halvdelen af befolkningen stadig lever som nomader, er det en stor udfordring for den mongolske blindeorganisation, Mongolian National Federation of the Blind (MNFB), at komme i kontakt med de synshandicappde rundt omkring i landet.

MNFB anslår, at der findes ca. 83.000 synshandicappede, og at ca. 8.000 af dem er blinde. Men der bliver ikke lavet egentlige optællinger, så tallet kan være meget større.

Organisationen arbejder derfor på at etablere radiostationer i alle lokalafdelingerne rundt omkring i landet. I dag er der radiostationer knyttet til ti af organisationens 21 lokalafdelinger.

Budskab i æteren

Lokalradiostationerne opfylder flere formål: For det første bliver budskabet spredt om, at der er tilbud og muligheder for blinde og svagtseende gennem medlemskab af MNFB, for det andet er det en måde at lave fortalervirksomhed over for lokale myndigheder og den generelle offentlighed, hvilket giver mulighed for at fortælle, at blinde og svagtseende har samme rettigheder som alle andre, og for det tredje skaber stationerne et økonomisk overskud til lokalafdelingerne, da de bliver kørt kommercielt og får betaling gennem reklamer.

12 ud af de 17 personer, som er ansat på organisationens radiostationer, er blinde, og på den måde er der også skabt beskæftigelse for dem.

Gerel Dondow, synshandicappet projektkoordinator i MNFB, fortæller: ”Med radiostationerne har de blinde fået mulighed for at få mange flere informationer. For eksempel bliver der dagligt læst højt af dagens aviser. Hver lørdag bliver der sendt én times udsendelse, hvor målgruppen kun er personer med handicap, og her fortæller en repræsentant fra staten om de tiltag, der er i gang for handicappede, og om de rettigheder de har. Enkeltpersoner og firmaer, som har gjort noget godt for personer med handicap eller støtter initiativer for handicappede bliver også nævnt. I vores hovedstad Ulan Baatar er der 26 FM-radiostationer, og hvert år bliver de mest populære radiostationer kåret af den samlede organisation for de mongolske medier, og hvert år ligger vores radiostation i Ulan Baatar blandt de 5 bedste”.

 

Dansk samarbejde

I 2009 indgik Dansk Blindesamfund et samarbejde med MNFB om et Danida-finansieret kapacitetsopbyggende projekt, som har til formål at forbedre levevilkårene for synshandicappede personer i Mongoliet. Fem af de ti radiostationer er blevet etableret som en følge af samarbejdet med Dansk Blindesamfund.

Samarbejdet har også ført til, at der de seneste tre år er blevet oprettet 12 nye lokalafdelinger, således at MNFB er repræsenteret i alle landets provinser.

Gennem workshops med overskrifter som ”Don’t decide our problemes without our participation”, trænings-sessioner både lokalt og nationalt og driften af selvstændige FM-radioer, har MNFB formået at skabe opmærksomhed om de synshandicappedes udfordringer i samfundet og om organisationens arbejde i en sådan grad, at myndighederne fremhæver MNFB som en af de mest aktive og dygtigste ngo’er i landet.

Blandt andet på grund af MNFB’s fortalervirksomhed ratificerede den mongolske regering i 2008 FN’s handicapkonvention.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.