14. december 2015

Tidlige sprogskoler er nøglen til succes i Guinea-Bissau

To studenter hjælper lillebror-generation til bedre skolegang på portugisisk.

Alfa og Papis underviser. Foto: UFF Humana

Alfa og Papis underviser. Foto: UFF Humana

I Guinea-Bissau foregår skolegangen på portugisisk, og de børn der taler portugisisk har bedre forudsætninger for at lære end de, der ikke taler sproget. Med den læresætning i baghovedet startede de to nyudklækkede og arbejdsløse studenter Papis Gomes og Domingos Cerreia en børnehaveklasse for deres små søskende under en kirkegavl i deres landsby, Ucunhe.

Deres idé har nu spredt sig, og flere tusind børn får nu undervisning efter samme model.

De unge iværksættere kommer fra Guinea-Bissaus vestlige region Cacheu, og har selv modtaget undervisning på portugisisk, så ideen var klar fra start.

”De fleste børn kan ikke portugisisk, når de starter i skolen. Det var svært for mig at følge med i skolen, da jeg var lille og jeg ønskede tit at droppe skolen. Jeg vil have, at mine små brødre og søstre kan lidt portugisisk, så de vil få det lidt lettere,” forklarer Papis Gomes.

De to unge iværksættere startede en børnehaveklasse, og initiativet har betydet, at Papis Gomes og Domingos Cerreia har fået en lille indkomst. For hver elev de underviser, modtager drengene 1,5 kroner om måneden – penge der i starten blev brugt til at forbedre undervisningsfaciliteterne i Ucunhe med bænke og en tavle malet på gavlen.

Indirekte EU-støtte

Selvom børnehaveklasserne helt og holdent er et privat projekt, der både administreres og finansieres lokalt af de involverede parter, indgår initiativet i et skolesystem, der blandt andet er blevet støttet af  EU-midler og af UFF-Humanas søsterorganisation ADPP-Guinea-Bissau, der driver et lærerseminarium i regionen.

EU har støttet skolesystemet med løn til fem lokale projektledere, der hver især er tilknyttet 10 – 12 af Cacheu-regionens 55 grundskoler. Deres funktion er blandt andet at skabe et stærkt skolesystem i Cacheu, ved at binde lærere, forældre, ledere og elever bedre sammen, samt ved at starte skolehave, byhaver, forældreforeninger samt børnehaveklasser og mere til.

Alfa Djaló er en af de fem projektledere, og for ham  er børnehaveklassernes potentiale stort og tydeligt. Han peger desuden på, at Papis og Domingos ikke bare er ved at forbedre deres egen situation og deres små søskendes skolegang. De styrker også den sociale organisation i Cacheu.

”Disse familier vurderer uddannelse meget højt. De ønsker, at deres børn skal få et bedre liv end de selv har, og de ved, at skolegang er vejen frem. De har også indset, at hvis de bare sidder med hænderne i skødet og venter på hjælp fra regeringen eller andre, kan deres børn gå glip af at komme i skole og få en uddannelse. Så de gør, hvad de kan gøre. Det er deres sag, og de gør noget ved den,” siger Alfa.

På Alfa Djalós opfordring er de to unge iværksætteres børnehaveklasse-initiativ blevet udbredt, så det i dag dækker 35 lokalsamfund, der selv hver især finansierer lærerlønninger og klasselokaler.

I alt har grupper af forældre i Cacheu startet 45 børnehaveklasser, der når i alt 2.223 børn. ADPP-Guinea Bissaus projektleder i Cacheu har også været involveret i udbredelsen af børnehaveklasser, men har ligesom EU ikke ydet økonomisk støtte til projektet.