16. august 2010

Træer giver renere grundvand i Sri Lanka

Mange steder rundt om i verden er grundvandet gennem årtier blevet forurenet på grund af landbrugets intensive brug af kunstgødning.

På den sri lankanske halvø Kalpitiya besluttede man sig for at løse den problemstilling blandt andet ved hjælp af såkaldt biogenopretning, der kort fortalt går ud på at plante robuste og hurtigtvoksende træarter med et dybt rodnet, som kan trække de skadelige stoffer ud af jorden omkring drikkevandsbrøndene.

Allerede efter to år levede vandkvaliteten op til WHO’s standarder, så vandet i dag kan drikkes. Udover at sikre drikkevandet har initiativet samtidig givet brændselstræ til lokalbefolkningen og en rigere biodiversitet. De lokale myndigheder har nu søgt om at udvide projektet, så det også omfatter andre dele af halvøen.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.