02. juli 2012

Tre af FN's 2015 mål er opnået

Tre centrale 2015 Mål er nået tre år inden 2015; fattigdommen er halveret, lige så mange piger som drenge går i skole, levevilkårene i verdens slumkvarterer er forbedret og adgangen til rent vand er øget.

– Det konkluderer dette års statusrapport om FN’s 2015 Mål, den såkaldte Millennium Development Goal Report, der lanceres i dag af FN’s Generalsekretær, Ban Ki-moon.

Rapporten viser, at den ekstreme fattigdom er mindsket i alle regioner. For første gang siden man begyndte at måle fattigdomstendenser, er både det samlede antal af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og andelen af fattige faldet. Foreløbige beregninger viser, at andelen af fattige, der levede under fattigdomsgrænsen i 2010, var mindre end halvdelen af, hvad den var i 1990.

Det betyder, at det første 2015 Mål – nemlig det, der slår fast, at andelen af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, i forhold til 1990-niveauet, skal være halveret i 2015 – allerede er opnået.

Halvering af fattigdommen er ikke den eneste succes, man kan læse om i rapporten: Målet om at halvere andelen af mennesker, der ikke har adgang til forbedrede drikkevandsforhold, er også nået. Fra 1990 til 2010 fik mere end to milliarder mennesker adgang til rent vand. Det svarer til en stigning fra 76% til 89%.

Rapporten peger også på, at verden har nået endnu en milepæl: En lige fordeling af drenge og piger i grundskolen. Vellykkede nationale og internationale indsatser har ført til, at mange flere af verdens børn nu er indskrevet i grundskolen, nemlig ni ud af ti børn. Denne udvikling tog for alvor fart fra 2000 og frem, og den har særligt været til gavn for pigerne. I 2010 var der indskrevet 97 piger for hver 100 drenge i grundskolen. Til sammenligning lød det samme tal i 1990 på 91 piger for hver 100 drenge.

Trods successer viser alarmerende prognoser, at der i 2015 vil være 600 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand, at næsten en milliard mennesker fortsat vil leve for mindre end 1,25 dollars om dagen, at mødre stadig helt unødigt vil dø under fødsler, og at børn vil lide og dø af sygdomme, der kunne være undgået eller behandlet.

Selvom rapporten optimistisk fremstiller de fremskridt, der er opnået, advarer den om, at 2015-deadlinen nærmer sig med hastige skridt. Hvis vi skal have en chance for at opnå de mål, der stadig ikke er opfyldt, må regeringer, det internationale samfund, civilsamfundet og den private sektor intensivere deres indsats.

2015-kampagenen udgør et solidt erfaringsgrundlag, som det er oplagt at trække på. Samtidig giver 2015-kampagnens successer en tro på, at det er muligt at opnå yderligere resultater i fremtiden.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.