11. maj 2015

Verdens Bedste Nyheder indtager Europa

Dansk kampagnes succes betyder, at EU nu breder den til hele Europa som en del af EU’s udviklingsår – European Year for Development. Europæerne skal nemlig vide mere om de gode nyheder fra udviklingslandene.

Verdens Bedste Nyheder har siden 2010 bragt overraskende nyheder om fremskridt i udviklingslandene til den danske befolkning. I dag kender næsten hver fjerde dansker Verdens Bedste Nyheder. Den succes har fået EU til brede kampagnen ud til resten af Europa.

En ny undersøgelse fra Europol viser, at 85 procent af europæerne mener, at det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslande. Men europæerne skal også have større viden om de store fremskridt, der er sket i verdens fattige lande de seneste årtier. Den viden, skal Verdens Bedste Nyheder nu levere.

Konstruktiv journalistik til Europa

Verdens Bedste Nyheder har fem års erfaring med at lave konstruktiv journalistik til den danske befolkning om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. Det danske initiativ er derfor blevet valgt til at levere nyheder og kampagner til de 28 medlemsstater resten af året.

Europæerne kan blandt andet møde Verdens Bedste Nyheder i form af ugentlige nyheder, myte-kampagner på de sociale medier, aviser og en europæisk eventdag efter dansk forbillede, hvor frivillige, organisationer og virksomheder vil dele Verdens Bedste Nyheder ud på gaden.

Verdens største bistandsdonor

Den Europæiske Union og de 28 medlemsstater er tilsammen verdens største bistandsdonor. I 2014 sendte de 58,2 milliarder euro ud i verden, fra Afghanistan til Zimbabwe, for at skabe bedre muligheder for klodens fattigste. Dette enorme beløb udgjorde over halvdelen af den globale officielle udviklingshjælp. EU alene stod for at støtte udvikling med 14,86 milliarder euro. Det svarer til kun otte cent om dagen per europæer.

På trods af, at flere EU-stater stadig er mærket af efterslæbet af den økonomiske krise mener størstedelen af europæerne i de enkelte lande, med Bulgarien som eneste undtagelse, at EU skal øge støtten til udvikling. Samtidig svarer 55 procent, at de ikke ved, hvor pengene går hen.

Alene over det seneste årti har midler fra EU gjort det muligt at sende 14 millioner flere børn i skole, 70 millioner har fået adgang til rent drikkevand, og der har været uddannet sundhedspersonale tilstede ved over 7,5 millioner fødsler, som kunne træde til for at redde både mødre og babyer under komplikationer.

Det er bare nogle af de fremskridt, som indbyggere i EU vil læse flere af i de europæiske udgaver af Verdens Bedste Nyheder resten af året.

Fakta: European Year for Development

EU har de sidste 30 år sat fokus på et nyt område hvert år. I 2015 er fokusområdet udvikling, det er første gang nogensinde, at emnet rækker ud over de europæiske grænser.

Målet er at engagere flere europæere i udvikling og vise, hvad EU gør for at bekæmpe fattigdom på globalt plan.

Læs mere om #EYD2015

EYD 300x250

Karoline Rahbek

Chefrådgiver og redaktør

Karoline Rahbek er uddannet i kommunikation og dansk på Københavns Universitet. Hun har tidligere bl.a. rejst verden rundt og dækket projekter for WWF Verdensnaturfonden som redaktør og været med til at starte MSC op i Danmark. Hun skriver især om virksomheders rolle i at rykke kloden i en mere bæredygtig retning.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.