30. oktober 2012

"Vi kommer til at forandre liv"

Kvinder udgør lidt mere end halvdelen af verdens befolkning, men i mange dele af verden har de større risiko for at lide af sult og fattigdom end mænd. Kønsbestemte uligheder og begrænset adgang til uddannelse, indkomst og beslutningsprocesser udgør en række udfordringer for kvinder i landdistrikterne.

Ydermere har den globale økonomiske krise, klimaforandringerne, fødevaremangel og stigende fødevarepriser forværret situationen for mange kvinder i verden.

Men samtidig er kvinder også den mest effektive løsning, når det gælder om at bekæmpe og forebygge sult og fattigdom. I mange lande udgør kvinder hovedparten af landarbejdere og er selve rygraden i fødevareproduktionen. Et eksempel er Afrika syd for Sahara, hvor kvinder producerer mellem 60 og 80 procent af maden.

Kvinderne kan selv

Kvinderne spiller således en afgørende rolle i forhold til at skabe fødevaresikkerhed, og FAO (Food And Agriculture Organization) vurderer, at når kvindelige landbrugere får den støtte og de værktøjer, de har brug for, såsom uddannelse, frø, gødning og adgang til finansiering, kan de øge udbyttet af deres jord med op til 20 eller 30 procent – og dermed potentielt løfte 100 til 150 millioner mennesker ud af sult.

Et af eksemplerne på kvindernes fremdrift kommer fra Etiopien, hvor en lille gruppe kvinder gik i aktion, da de indså, at mange af deres venner og bekendte giftede sig i en ung alder. I håb om at kunne styrke disse kvinders rolle i samfundet stiftede Mashuu Baaburi en kvindegruppe, som havde til formål at uddanne kvinderne i familieplanlægning og forebyggelse af hiv/aids.

Siden 2000 er gruppen vokset støt, og i dag tæller den 165 medlemmer. Mashuu fortæller om udviklingen:

”Da gruppen begyndte at vokse, indså jeg, at vi havde brug for at gøre mere end kun at øge bevidstheden omkring specifikke emner. Vi havde brug for at blive stærke og økonomisk uafhængige.” Og sådan så kooperativet Jalela Primary dagens lys.

“Vi kommer til at forandre liv”

Jalela Primary Cooperative er drevet af kvinderne og har til formål at købe afgrøder fra de lokale landmænd, hvorefter kvinderne sælger afgrøderne videre til det lokale kooperativ.

I 2010 blev Jalela en del af WFP’s program ”Indkøb for Udvikling” – et program, der uddanner de kvindelige landmænd i kultivering af land, oplagring af afgrøder mm., og hvor overskydende afgrøder opkøbes af WFP og senere distribueres som fødevareassistance. Det satte gang i omsætningen.

Jalela kooperativet er nu begyndt at udvide dets virke, og det nyder det lokale samfund godt af. Mashuu har blandt andet planer om at bygge en kornmølle, stifte et mejeri og endda få strøm til bygningerne.

”Vi kommer til at forandre liv,” konkluderer hun.

Kvinder som Mashuu har en afgørende rolle at spille i kampen mod sult og fattigdom. Som mødre, landmænd, iværksættere og meningsdannere kan de bidrage til den positive udvikling, og understrege det faktum at global sult og fattigdom kan udryddes.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.