Få inspiration til at skrive om Verdensmålene

Måske har du allerede en god idé, du gerne vil skrive om, men hvis du kan bruge lidt ekstra inspiration til at finde på en god artikel, så har vi samlet nogle idéer og spørgsmål til hvert af de 17 Verdensmål. De kan forhåbentligt sætte dine tanker i gang, når du skal finde et spændende emne.

Der er masser af information på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside om fremskridtene i udviklingslandene. Men Verdensmålene gælder for hele verden, også Danmark, og også lokalt i din by eller din kommune. Bare tryk på logoet for det Verdensmål, du vil skrive om, så kommer der lidt hjælp til at finde på artikler om dit eget lokalområde – det kan være, du får en idé, du vil undersøge nærmere?

De danske kommuner har forpligtet sig til at være med til at løfte Verdensmålene i Danmark, så du kan kontakte din kommune for at høre, hvordan den arbejder med Verdensmålene. Har din kommune en plan for Verdensmålene? Har byrådet diskuteret dem? Hvilke områder vil de fokusere på?

Du kan også læse selve Verdensmålene, og hvis du finder et, du synes er spændende, så læs også de mere detaljerede delmål. Det kan være, at de giver dig en god idé til en artikel.

Mål 1: Afskaf Fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Danmark er et af de rigeste lande i verden, men også her er der stor forskel på hvor mange penge, folk har.

 • Hvor mange fattige er der i din kommune?
 • Er antallet af fattige gået op eller ned?
 • Hvorfor det? Hvad gør din kommune for at bekæmpe fattigdom?
 • Måske er der hjemløse, du kan tale med, eller varmestuer og herberger, der hjælper fattige, du kan interviewe om fattigdom i dit lokalområde?
 • Kan man i det hele taget tale om at være fattig i Danmark i forhold til de fattige i udviklingslandene?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 1 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 1 – Afskaf Fattigdom

Mål 2: Stop Sult
Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

I Danmark sulter vi heldigvis ikke, men man kan sagtens finde gode historier om Verdensmål 2 i mange danske byer og kommuner. Verdensmål 2 handler nemlig ikke kun om sult, men eksempelvis også om at bekæmpe underernæring og fejlernæring, hvor man ikke får en tilstrækkelig sund kost. Det rammer typisk svage, som syge eller ældre.

 • Findes der fejlernæring i dit lokalområde?
 • Hvordan sikrer din kommune, at svækkede ældre får sund nok kost? Måske kan du besøge et plejehjem eller et offentligt storkøkken og høre, hvad de gør ved sagen.

Verdensmål 2 handler også om bæredygtig fødevareproduktion.

 • Du kan besøge en landmand, et gartneri eller et bylandbrug for at undersøge, hvordan de sikrer en bæredygtig madproduktion til fremtiden.
 • Hvordan har det udviklet sig de sidste 10 eller 20 år? Bliver det mere bæredygtigt?

Der er måske genbrugsbutikker i din kommune, der donerer deres overskud til at bekæmpe sult og hungersnød i udviklingslandene.

 • Hvordan har de oplevet udviklingen i kampen mod sult? Kan de se, at deres arbejde hjælper?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 2 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 2 – Stop Sult

Mål 3: Sundhed og Trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Der er stor forskel på, hvor sunde vi er i Danmark. Du kan undersøge danskernes sundhedstilstand for forskellige aldersgrupper, eller efter indkomst, køn eller endda levesteder.

 • Lever folk i din kommune længere eller kortere end i resten af landet? Hvorfor?
 • Er indbyggerne i din by sunde eller usunde? Hvordan kan det blive bedre?
 • Hvad bliver der gjort for at forbedre folks sundhed i dit lokalområde?
 • Mange kommuner har en sundhedschef, som du kan interviewe, eller en chef på eksempelvis ældre- eller ungeområdet, hvis du vil undersøge sundheden hos forskellige befolkningsgrupper.

Verdensmål 3 handler også om at forebygge alkohol- og stofmisbrug, at halvere antallet af trafikdræbte, at fremme mental sundhed og at stoppe rygning.

 • Hvordan arbejder lokale foreninger, din skole, din by eller din kommune med disse ting?
 • Har de nogle spændende løsninger eller gode resultater, som du kan undersøge i din artikel?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 3 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel

Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Herhjemme har vi et af de højeste uddannelsesniveauer i verden, og vores uddannelsessystem er gratis at bruge. Men der er stadig nogle udfordringer, som kræver løsninger, og som måske er værd at undersøge i en artikel?

 • Modsat mange andre steder i verden klarer danske piger sig bedre i skolen end drenge, både i folkeskolen og gymnasiet. Hvordan får vi drengene med?
 • Arbejder din kommune eller by med at sikre sig, at drenge kan klare sig i uddannelsessystemet?

Delmålene til Verdensmål 4 handler eksempelvis også om at bygge inkluderende og effektive læringsmiljøer.

 • Måske har din skole eller din by haft en effektiv indsats mod mobning eller et program, der hjælper svage elever? Hvad virker? Hvad kan blive bedre?

Ifølge et af delmålene skal alle elever og studerende lære om bæredygtig udvikling og Verdensmålene – lige netop det, du skal skrive om.

 • Har din skole eller kommune fokus på uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling osv.?
 • Hvordan kan de få mere af den slags undervisning? Hvad ville det gøre?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 4 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

Mål 5: Ligestilling mellem Kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Selvom Danmark er et af de mest ligestillede lande i verden, er der stadig forskel på, hvilke muligheder drenge og piger, kvinder og mænd har herhjemme.

 • Piger klarer sig bedre i skolen end drenge, men mænd tjener mere end kvinder. Hvordan kan det være?
 • Er der nogen løsninger på det?
 • Kvinder laver mere i hjemmet end mænd. Hvordan kan vi løse det problem?

I Danmark har vi kun haft en enkelt kvindelig statsminister, og ved sidste folketingsvalg i 2015 blev der næsten valgt dobbelt så mange mænd i folketinget som kvinder. Hvordan ser kønsfordelingen ud blandt politikere ud i dit lokalområde?

 • Du kunne undersøge hvor mange kvinder, der sidder i kommunalbestyrelsen i din kommune? Hvordan er det i forhold til resten af landet?
 • Er det gået fremad i forhold til de sidste 10 eller 20 år? Hvorfor? Hvordan kan det blive bedre?
 • I Danmark skal alle offentlige myndigheder arbejde for at fremme ligestilling. Det siger ligestillingsloven. Hvordan arbejder din kommune med det?
 • Kunne din kommune lære noget af nabokommunen eller andre kommuner for at fremme ligestilling?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 5 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 5 – Ligestilling mellem Kønnene

Mål 6: Rent Vand og Sanitet
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke vandet i hanerne uden at blive syge af det, og vi har alle sammen ordentlige toiletter derhjemme og i skolen. Men Verdensmål 6 handler også om at sikre vandkvaliteten af vores drikkevand og at bruge og genbruge spildevand.

 • Måske har din by arbejdet med at sikre åer og søer mod forurening? Hvordan har de gjort det, og er der mere at gøre?
 • Hvad gør din by for at rense spildevand og sikre sig, at det ikke forurener? Er der vandværker, der arbejder for at sikre rent drikkevand, der hvor du bor?
 • Hvordan arbejder bønder og landmænd med at sikre, at deres sprøjtemidler ikke forurener vores drikkevand og lokale vandløb?

Verdensmål 6 handler også om at sikre et effektivt vandforbrug. I Danmark bruger vi i gennemsnit mere end 100 liter vand per person – per dag! Du kan undersøge, hvordan man kan skære i vandforbruget.

 • Arbejder din kommune med at sænke vandforbruget?
 • Gør din skole? Eller lokale virksomheder? Hvordan? Virker det?
 • Kan du selv og din familie gøre noget? Hvilket?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 6 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 6 – Rent Vand og Sanitet

Mål 7: Bæredygtig Energi
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

I Danmark har vi nem adgang til energi – du har strøm i stikkontakten hele tiden. Her er problemet ikke, at der mangler adgang til elektricitet, men nok snarere, at vi bruger for meget!

 • Arbejder din kommune med at nedbringe energiforbruget? Hvordan?
 • Hvor kommer strømmen i din skole eller dit hjem fra?
 • Har din kommune en politik for bæredygtig energi? Hvordan går det med at øge andelen af den bæredygtige energi?
 • Er der mange indbyggere i din kommune, der sætter solceller på taget af deres huse? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan din by eller kommune gøre noget for at øge det tal?
 • Arbejder din skole med det? Eller er der virksomheder, der opfinder nye energivenlig teknologi, eller landmænd der sætter solceller eller lignende op? Hvordan går det?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 7 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 7 – Bæredygtig Energi

Mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

I Danmark er arbejdsløshedsprocenten lav i forhold til mange fattige lande, og vi har arbejdsmarkedslovgivning, der sikrer arbejderes rettigheder. Men der er mange steder, du garanteret kan finde en god historie om jobs og vækst i din kommune.

 • Hvor mange arbejdsløse er der i din kommune?
 • Er antallet af arbejdsløse gået op eller ned? Hvorfor?
 • Hvor mange unge, der hverken går i skole eller har arbejde, er der i din kommune?
 • Hvordan arbejder din kommune med at skaffe arbejde til dem? Virker det? Hvorfor?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 8 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 8 – Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Mål 9: Industri Innovation og Infrastruktur
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

I Danmark lever vi især af viden – der bliver udviklet, opfundet og forbedret teknologier over hele landet. Samtidig er vi godt forbundet med god infrastruktur, både med fysisk infrastruktur som togbaner og motorveje og informationsteknologi som adgang til internet. Men både industri og infrastruktur skal blive mere bæredygtig verden over.

 • Måske er der virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger i dit lokalområde? Det kunne være grønne teknologier, apps der gør det nemt at dele ting og tjenester eller måder, vi kan blive sundere på?
 • Har din kommune en politik for bæredygtig infrastruktur?
 • Er der nogen store infrastrukturbyggerier i gang eller planlagt i din kommune? Det kunne være nye veje, togbaner, busruter eller færgeruter. Er de bæredygtige?
 • Prioriterer din kommune offentlig transport eller cyklisme frem for bilisme?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 9 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 9 – Industri Innovation og Infrastruktur

Mål 10: Mindre Ulighed
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Danmark er heldigvis et af verdens mindst ulige lande, men flere eksperter peger på, at forskellen mellem rige og fattige bliver større. Samtidig er der også forskellige grader af ulighed rundt omkring i landet.

 • Hvor stor er uligheden mellem rig og fattig i din kommune? Hvorfor det?
 • Hvor rig eller fattig er din kommune sammenlignet med resten af landet?
 • Hvordan kan du mærke eller se det? Hvad betyder det for borgerne?

Ulighed er ikke kun økonomisk, og Verdensmål 10 handler også om at komme diskrimination til livs.

 • Er der borgere, der bliver diskrimineret i din kommune på baggrund af deres alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller andet? Hvorfor?
 • Hvad gør din kommune, eller hvad har din kommune gjort tidligere, for at stoppe diskrimination? Hvad har virket? Hvorfor?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 10 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 10 – Mindre Ulighed

Mål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Byerne og lokalsamfundene i Danmark skal selvfølgelig arbejde for at fremme Verdensmålene. Heldigvis har de danske kommuner i en aftale med regeringen forpligtet sig til at være med til at løfte Verdensmålene i Danmark, så du kan høre din egen kommune, hvordan arbejdet går, og hvad den vil fokusere på.

 • Har din kommune en plan for Verdensmålene? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvilke områder vil din kommune fokusere på?
 • Har kommunens byråd diskuteret Verdensmålene? Eller nogen af de tekniske politiske udvalg som eksempelvis Teknik- og miljøudvalget eller uddannelsesudvalget?

Kommunerne skal arbejde bredt med alle Verdensmålene, men også selv blive mere bæredygtige. Er der en plan for at gøre din by eller kommune mere bæredygtig? Hvordan går det med det?

 • Investerer din kommune penge i at blive mere bæredygtig? Hvor mange? Er det meget eller lidt i forhold til resten af landet?
 • Hvor meget strøm bruger en indbygger i din kommune i forhold til resten af landet?
 • Hvor god er din kommune til at håndtere og genbruge skrald og affald i forhold til resten af landet?
 • Passer din kommune på sit miljø og natur? Der er mange forurenede grunde rundt i Danmark, eksempelvis ved tidligere lossepladser. Har din kommune rengjort og renset forureningen op? Er der steder, der mangler?

Flere og flere danskere flytter fra mindre byer i landområder til de større byer. Det betyder både, at der kommer mere pres på de store byer, hvor boligpriserne stiger, så fattige mennesker risikerer at blive presset ud af byerne, og at de mindre byer risikerer at blive affolket, når for mange mennesker flytter fra dem.

 • Hvordan har beboersammensætningen udviklet sig i din kommune? Kommer der flere mennesker til kommunen, eller flytter folk væk?
 • Ser tallene anderledes ud for de store og små byer i kommunen?
 • Hvad betyder det, hvis folk flytter væk? Lukker der butikker, skoler og buslinjer?
 • Hvad betyder det, hvis der kommer mange nye indbyggere i byerne og din kommune? Kan de finde boliger, der er til at betale? Ændrer det byen, når der kommer mange nye mennesker?
 • Hvordan ser tallene ud for din kommune i forhold til nabokommunen eller resten af landet?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 11 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 11 – Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Selvom Danmark er et lille land, så forbruger vi så mange ting som tøj, elektronik, mad, bilture og flyrejser, at vi faktisk forurener ret meget. Derfor skal vi forbruge mindre, og blive mere bæredygtige, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Samtidig skal vi være meget bedre til at udnytte de ressourcer, som vi allerede bruger, så de ikke går til spilde.

 • Omkring en tredjedel af verdens fødevarer ender i skraldespanden i stedet for at blive spist. Hvor stort er madspildet i din kommune? Er det blevet værre eller bedre?
 • Er der nogen gode løsninger på at nedbringe madspildet fra offentlige institutioner som skoler, hospitaler og plejehjem i din kommune?
 • Er der nogen fødevareproducenter som landmænd i din kommune, der arbejder med at reducere madspild?

Verdensmål 12 handler også om at udbrede forståelse for bæredygtig livsstil og om at sikre sig, at virksomheder er bæredygtige.

 • Har din kommune en politik om at fremme bæredygtighed hos virksomheder, der ligger i kommunen? Hvordan går det?
 • Er der virksomheder eller institutioner i dit lokalområde, der har taget nogen effektive bæredygtige tiltag? Det kunne være at nedbringe energiforbruget, forurene mindre eller genbruge mere?
 • Har din kommune tiltrukket bæredygtige virksomheder til lokalområdet? Kunne den gøre det? Hvordan?
 • Gør din skole, by eller kommune nok for at sikre, at folk ved nok om at leve bæredygtigt? Spreder kommunen bæredygtige råd til beboerne? Hvordan kunne det blive bedre?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 12 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion

Mål 13: Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 13 handler både om, at vi skal bekæmpe klimaforandringer og styrke vores modstandskraft over for de forandringer, der ikke kan undgås. Det er et kæmpe emne, hvor der helt sikkert er mange gode historier, også i dit lokalområde. Mange af sådan nogle historier har vi allerede givet gode råd til under de andre Verdensmål – eksempelvis om bæredygtig energi (mål 7), bæredygtige byer (mål 11) eller om ansvarlig produktion (mål 12) – fordi Verdensmål 13 er en slags paraply, der omfatter alle mulige former for klimaindsatser. Men her er alligevel lidt flere ting, du kan tænke over.

 • Sikrer din by eller kommune sig mod klimapåvirkninger som oversvømmelser, skybrud eller tørke? Hvordan? Er det nok?
 • Har din kommune en klima- eller miljøplan? Er den ambitiøs nok? Har nabokommunen eller andre kommuner i landet nogen gode ideer, som din kommune selv kan arbejde for at indføre?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 13 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 13 – Klimaindsats

Mål 14: Livet i havet
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Danmark har en af verdens længste kystlinjer i forhold til landets størrelse, så der er helt sikkert mange gode historier om at passe på livet i havet mange steder i landet. Havet, og livet i havet, bliver presset af kvælstof og fosfor, der bliver udledt af landbrug og transportsektoren, udledningen af miljøfarlige stoffer og selvfølgelig fiskeri, hvis det ikke foregår bæredygtigt. Du kan undersøge, hvordan havmiljøet har det i dit område, eller hvad din kommune eller lokale organisationer og virksomheder gør for at sikre livet i havet.

 • Hvordan har havmiljøet det i dit lokalområde? Er det blevet bedre de sidste 10 eller 20 år? Hvorfor? Hvordan kan det blive endnu bedre?
 • Er der iltsvind i havet i dit lokalområde? Hvorfor? Hvad kan vi gøre for at sikre havet mod iltsvind?
 • Mange danske fjorde og kystområder bliver forurenet af kvælstof, der siver ud i vandet. Det kommer ofte fra landbruget. Sker det i dit område? Er det blevet bedre eller værre de sidste 10 år? Gør din kommune noget for at mindske kvælstofudledningen?
 • Er havet og kyster i dit område forurenet med plastik og skrald? Er der en plan for at rense det? Hvordan går det med det?
 • Er der fiskeri eller havbrug (fiskeopdræt) i dit lokalområde? Hvordan sikrer fiskerne sig, at det sker bæredygtigt? Er de blevet bedre til det?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 14 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 14 – Livet i havet

Mål 15: Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Danmark er et af de lande i verden, der har mest landbrug i forhold til størrelsen. Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug. Når der oveni kommer byer og veje, er der ikke meget plads til vild natur tilbage. Verdensmål 15 handler om at sikre livet på land – at sikre biodiversitet, genoprette truede økosystemer og beskytte naturlige levesteder for dyr og planter. I Danmark har vi mere end 30.000 dyr- og plantearter, og mere end halvdelen er afhængige af vores skove. Du kan undersøge, hvordan naturen har det i din kommune, og hvad kommunen gør for at sikre livet på land i dit lokalområde.

 • Bliver der udlagt mere skov i dit lokalområde? Hvordan går det med det?
 • Er der følsomme eller truede dyrearter i dit lokalområde? Hvordan sikrer din kommune deres levevilkår?
 • Måske har din kommune en biolog eller en skovrider, du kan interviewe om biodiversitet og økosystemer i kommunen? Måske vil han eller hun tage dig med ud i naturen og fortælle om lokale udfordringer og løsninger?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 15 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 15 – Livet på land

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

I Danmark er der heldigvis fred, og der er meget lidt korruption og meget få våben. Hvis du vil skrive om Verdensmål 16, så kunne du måske undersøge kriminaliteten i dit lokalområde, eller du kunne kigge nærmere på diskrimination og retfærdighed.

 • Hvordan ser kriminalitetsraten ud i din kommune? Er den faldet? Hvorfor?
 • Hvad gør din kommune for at få folk ud af kriminalitet? Hvad virker bedst? Du kan måske interviewe SSP eller lokalpolitiet.
 • Er der ballade, uro og vold i din kommune? Er der kommet mere eller mindre af det? Hvorfor?
 • Er der nogen, der oplever diskrimination i din kommune? Hvordan var det for 10 eller 20 år siden? Arbejder din kommune for at mindske diskrimination? Hvad virker?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 16 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mål 17: Partnerskaber for handling
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Verdensmål 17 handler om partnerskaber, og selvom mange af dem handler om samarbejder mellem rige og fattige lande – der måske kan være lidt svært at skrive om, hvis du gerne vil fortælle historier om dit eget lokalområde – så er hele idéen med Verdensmål 17, at vi skal finde på nye partnerskaber for at løse verdens udfordringer, på kryds og tværs mellem virksomheder, foreninger, organisationer, kommuner og så videre.

 • Har din kommune indgået et partnerskab om at fremme Verdensmålene?
 • Er der andre samarbejder om Verdensmål i din kommune? Eksempelvis mellem offentlige og private virksomheder eller foreninger og lokale butikker? Det kunne være om energi, fritid, sundhed eller uddannelse?
 • Har din kommune en plan eller strategi for at skabe flere partnerskaber eller samarbejder om Verdensmålene? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvordan går det?

Hvis du vil prøve at finde lokale historier om internationale partnerskaber med partnere i udviklingslandene, så må du tænke lidt kreativt.

 • Er der virksomheder eller hjælpeorganisationer i dit lokalområde, der samarbejder med virksomheder eller organisationer udviklingslandene? Eller selv arbejder der?
 • Måske er din by eller kommune venskabsby med en by i udviklingslandene?
 • Du kan prøve at finde enkeltpersoner i dit lokalområde, der har arbejdet i eller med udviklingslandene – det kunne være miljøeksperter, læger, nødhjælpsarbejdere eller andre? Hvorfor arbejder de med udviklingslandene? Er deres oplevelse, at det går fremad, og at deres arbejde hjælper?

Her kan du lede efter information om Verdensmål 17 på Danmarks Statistik.

Læs mere om Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling