13. juni 2016

Danmark hjælper nepalesisk politi med at stoppe tortur

Institut for Menneskerettigheder og dansk politi samarbejder med Nepals sikkerhedsstyrker for at gøre en ende på tortur og unødig vold.

Tortur og unødig vold i forbindelse med politiefterforskninger er på tilbagetog i Nepal. Og nu skal dansk politi og Institut for Menneskerettigheder hjælpe det nepalesiske politi med at gøre helt op med tortur i forbindelse med deres arbejde.

Første skridt i projektet er en kortlægning af omfang og årsager til tortur. Tortur i Nepal forklares ofte med, at politiet i Nepal er under pres for at opklare forbrydelser, og samtidig lider under dårlige arbejdsforhold og mangel på udstyr til at efterforske.

Et led i forløbet er studieture til Danmark – og det første hold har netop været på besøg for at hente idéer og metoder hos dansk politi.

“Fokus er på at skabe forandringer lokalt, der kan få en kraftfuld effekt, der så igen kan skabe forandringer nationalt,” fortæller Sofie Gry Fridal Hansen, som er projektleder ved Institut for Menneskerettigheder.

I projektet deltager politiledere fra 45 af Nepals 75 distrikter. De får støtte til selv at kortlægge problemenerne og årsagerne, samt at udvikle og gennemføre skræddersyede projekter på deres lokale politistationer.

  1. Der er allerede planlagt flere studieture til Danmark og om et par måneder skal det nepalesiske politi selv i gang med at udvikle de lokale projekter på politistationer i Nepal.