07. maj 2015

Dansk fødsels-app redder liv i Afrika

Mobiltelefoner kan hjælpe med at redde store og små liv under fødsler. Det viser en videnskabelig test af en dansk mobil-app, som nu skal udrulles på tværs af det afrikanske kontinent.

Maternity Foundation

Maternity Foundation

En danskudviklet app til mobiltelefoner lærer sundhedspersonale i udviklingslande at hjælpe børn til verden. Appen gør mobiltelefonen til en slags lille håndbog med konkret information om, hvordan fødslen foregår, og hvad man skal gøre i forskellige nødsituationer – for eksempel, hvis moderen bløder, eller hvis barnet ikke trækker vejret.

Det hele er baseret så meget som muligt på grafik og små tegnede instruktionsfilm, fordi det er meningen, at mobil-appen især skal bruges af sundhedspersonale i yderområderne, hvor uddannelsesniveauet er lavt, og hvor det er svært og dyrt at nå ud med traditionelle træningsprogrammer.

Fordobler kompetencerne

The Safe Delivery App er blevet videnskabeligt testet i Etiopien siden 2013, i samarbejde med forskere fra Københavns Universitets School of Global Health og Syddansk Universitet, og de første resultater af testen ligger nu klar.

Det viser sig, at appen styrker personalet på små sundhedsklinikker markant til at træffe de rigtige valg under og efter fødslen. Sundhedsarbejdernes evne til at håndtere en blødning, samt evnen til at genoplive en nyfødt, blev mere end fordoblet efter 12 måneders brug af appen. Det skriver den danske NGO Maternity Foundation, der står bag projektet og har ti års erfaring med at uddanne sundhedspersonale i udviklingslande.

Det virker måske umiddelbart selvmodsigende, at mennesker i verdens fattigste egne kan få gavn af en app til smartphones. Men Maternity Foundation ser store muligheder i at bruge højteknologiske løsninger i lavtudviklede lande:

”Der er flere mennesker i Afrika, der har en telefon, end der er mennesker med adgang til vand og sanitet ‐ man taler om en revolution inden for mobiltelefoni,” siger Anna Frellsen, direktør for Maternity Foundation. Hun understreger, at behovet for uddannelse er enormt:

”Den globale ulighed indenfor mødre‐ og børnedødelighed er uacceptabel. Det tragiske er jo, at vi ved, at de fleste af disse liv kan reddes med adgang til uddannet sundhedspersonale. Derfor er det så vigtigt at udnytte de teknologiske muligheder til det yderste med løsninger som The Safe Delivery App”.

Skal nu bruges i flere lande

Den færdige udgave af mobilprogrammet blev officielt lanceret 22. april, og det vil nu blive stillet gratis til rådighed for sundhedssektoren og NGO’er i udviklingslande. Maternity Foundation vil teste og evaluere appen yderligere, mens de udruller den på tværs af Afrika. Indtil videre er der indgået aftale med Røde Kors i Danmark og modersundhedsorganisationen Marie Stopes International, som vil bruge appen i deres sundhedsprogrammer i Guinea og Tanzania.

Udviklingen af appen er finansieret af initiativet MSD for Mothers, Det Obelske Familiefond, og via en international crowdfunding-kampagne på Indiegogo, som i efteråret 2014 indbragte over 50.000 dollars.

Mødredødelighed

Næsten 300.000 kvinder døde i 2013 som følge af problemer i forbindelse med graviditet og fødsel, og selvom mødredødeligheden er faldet med 45 procent siden 1990, er der stadig lang vej til at opfylde FN’s mål om at nedbringe dødeligheden med tre fjerdedele inden 2015. Mange dødsfald kan forhindres relativt enkelt, og siden 1990 er andelen af fødsler med uddannet sundhedspersonale steget fra 56 til 68 procent i udviklingslandene.