01. maj 2017

Forældre fremstiller bind til deres døtre

Frygten for at bløde igennem holder mange piger fra skole i det sydlige Afrika. I en landsby i Kenya har forældre nu taget sagen i egen hånd.

Plan International

Plan International

En ud af ti piger i det sydlige Afrika kommer ikke i skole mens de har menstruation, fordi mange familier ikke har råd til bind eller tamponer.

Ifølge FN´s børneorganisation Unicef svarer det til, at pigerne mister op mod 20 procent af deres skolegang og i værste fald dropper ud af skolen, når de kommer i puberteten.

Men i en landsby i det vestlige Kenya har en gruppe forældre taget kampen op for sikre deres døtre skolegang

på lige fod med drengene. Forældrene mødes i et værksted, hvor de producerer hygiejniske og genanvendelige bind til deres døtre, og de tager samtidig hul på de tabuer, der er forbundet med emnet.

”Førhen vidste pigerne ikke, hvorfor de begyndte at bløde. Hverken skolen eller deres mødre havde talt med dem om det, men det er anderledes nu. Fordi forældrene er blevet inddraget i at lave bind, så er tabuet om menstruation blevet fjernet. Samtidig har forældrene lært et nyt håndværk, som de kan tjene penge på,“ forklarer Signe Holme, som er koordinator i udviklingsorganisationen Plan International, som har støttet forældrene med oprettelse af værksteder, træning og indkøb af materialer til bindene.

Det er især mødrene, der fremstiller bindene til deres døtre, og når der er bind i overskud, sælger de dem og bruger overskuddet på investeringer i fællesskabet, som eksempelvis nye vandtanke.

Projektet har betydet, at flere end 600 piger nu kommer i skole uden afbrydelse, og ideen spreder sig nu til de omkringliggende landsbyer. Håbet er, at andelen af børneægteskaber i lokalområdet også vil falde på sigt, fordi færre piger vil droppe ud af skolen og det ofte er de piger, der ikke går i skole, som bliver gift, fortæller Signe Holme.

Manglende adgang til bind afholder i skrivende stund cirka en million piger fra at komme i skole i Kenya.