08. september 2011

Fra tørre strå til friske grøntsager

Før spiste de strå til aftensmad. Det gør Aruva Amone og hendes søn Rafael ikke mere. Et overrislingsanlæg og en vandpumpe, drevet af grøn energi, får grøntsagerne i landsbyen Leno i Malawi til at strutte af sundhed.

Solpaneler driver en elektrisk pumpe, som pumper vand op fra undergrund eller søer til store vandtanke. Fra tankene er det alene tyngdekraften, der sørger for, at vandet kan bruges til at overrisle omkringliggende marker og køkkenhaver. Foto: Carl Gustav Lorentzen

Solpaneler driver en elektrisk pumpe, som pumper vand op fra undergrund eller søer til store vandtanke. Fra tankene er det alene tyngdekraften, der sørger for, at vandet kan bruges til at overrisle omkringliggende marker og køkkenhaver. Foto: Carl Gustav Lorentzen

Den 42-årige enke Aruva Amone peger på nogle tørre strå. Før i tiden spiste hun og hendes 15-årige søn den slags strå til aftensmad, når grøntsagerne fra de tørre marker var sluppet op.

”Jeg har i mange år oplevet, at høsten slog fejl på grund af manglende regn,” fortæller Aruva Amone, der bor i landsbyen Leno i Malawi det det sydlige Afrika.

Regnen i Malawi er nemlig de seneste år begyndt at falde uhensigtsmæssigt på grund af klimaforandringerne. Enten regner det for meget eller for lidt. Og det er gået hårdt ud over Aruva Amones høst.

Men sådan er det ikke længere. Nu kan Aruva Amones selv bestemme, hvornår hendes afgrøder skal vandes. Hun har adgang til byens nye overrislingsanlæg. Anlægget består af en elektrisk pumpe, der drives af klimavenlige solcellepaneler, som ikke belaster miljøet. Pumpen pumper vand op fra undergrunden og op i store vandtanke, hvorfra vandet kan sendes ud i et kanalsystem og overrisle markerne. Med det nye anlæg kan en familie som Aruvas nu høste 15 gange mere end i de år, da høsten slog fejl.

Aruva Amone er ikke i tvivl om, at overrislingsanlægget har haft stor betydning for hendes liv. På sit lille stykke jord dyrker hun nu majs, hirse og jordnødder – og høster flere gange om året.

”Vandpumperne betyder, at vi kan så og høste mange gange hvert år, så vi altid har mad nok,” fortæller Aruva.

 

Overskud til skolegang

”Tidligere havde jeg ikke råd til at betale for min søns skolegang. Men på grund af overrislingsanlægget har vi kunnet dyrke mange flere grøntsager, som vi så har solgt på det lokale marked. Pengene har jeg brugt til at sende min søn Rafael i skole igen,” siger Aruva Amone, som udover sønnen har to voksne døtre, Aginess og Eliza, som begge er gift og selv har børn.

Overrislingsanlæggene har givet Aruva Amone og mange andre malawiske familier muligheden for også at dyrke andre afgrøder end de gængse. Nu har de både bønner, løg, tomater og frugttræer. Det giver både familierne en mere varieret kost, og mange og attraktive varer at sælge på markedet.

 

Vand til tiden med dansk hjælp

Med et overrislingsanlæg kan en høste omkring 15 sække á 50 kg majs, hvorimod en familie uden overrisling (og når høsten slår fejl) høster 1 sæk majs på 50 kg.

Overrislingsprojektet er bl.a. støttet af 10.000 danskere som gennem deres el-regning vælger at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Det gør de via Nødstrøm, som er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp og Natur-Energi.

 

Folkekirkens Nødhjælps overrislingsprojekt er et samarbejde med Churches Action in Relief and Development (CARD) i Malawi.