01. august 2021

Halvdelen af Spanien kørte på grøn strøm i maj

Sol, vind og vand driver nu omkring halvdelen af det samlede spanske elforbrug, viser nye tal.

Vindmøller i det sydlige Spanien. Foto: CCBY Kent Wang

Vindmøller i det sydlige Spanien. Foto: CCBY Kent Wang

Den spanske romanfigur Don Quixote er især kendt for sin kamp mod vindmøller, som han troede var kæmper. Men i dag kæmper Spanien ikke længere mod vindmøller. De snurrende uhyrer er i stedet blevet vigtige allierede i kampen mod klimaforandringerne, da de yder et kæmpe bidrag til den samlede grønne elproduktion.

I maj 2021 kom lidt over halvdelen af strømmen i Spanien fra vedvarende kilder. Det viser beregninger fra den halvoffentlige virksomhed Red Eléctrica de España, der driver det spanske elnet.

I alt kom 50,7 procent af strømmen fra grønne energikilder, hvilket konkret vil sige 48,5 procent fra vind, vand og sol, samt to små poster på 0,3 procent ’vedvarende affald’ og 1,9 procent af ’andre vedvarende kilder’. Disse omfatter blandt andet geotermisk energi, soldreven vandkraft, biogas og biomasse.

Vedvarende vindkæmper vinder frem

Umiddelbart kunne man tro, at det meste af den grønne energi i det solrige Spanien ville komme fra solkraft, men solenergi udgør kun 14,8 af strømproduktionen, mens vindenergi var den største grønne kilde med 23,4 procent og vandkraft bidrog med 10,3 procent.

Atomkraft regnes ikke med som vedvarende energi, men hvis man alligevel regner Spaniens 21,4 procent atomkraft med som en CO2-neutral kilde, når man frem til, at næsten tre fjerdedele af landets energiforsyning var klimaneutral i maj 2021.

Produktionen af vedvarende energi svinger altid lidt, afhængigt af vind og vejr, og derfor er det ikke sikkert, at Spanien kan fortsætte med at ligge over 50 procent grøn energi hele året ud. Men selvom maj var en særligt god måned for sol og vind, er det ikke en enlig svale, for strømforsyningen i Spanien er generelt blevet stadigt grønnere og grønnere i løbet af de seneste år.

Sidste år kom 43,6 procent af den spanske elektricitet fra vedvarende kilder, når man regner hele året sammen. På få år har Spanien lukket næsten helt ned for sin kulkraft, der i 2020 kun lå på 2 procent af den samlede strømproduktion, og på 1,6 procent i maj måned i år.

Modsat Danmark pynter Spanien ikke deres strømregnskab kunstigt ved at afbrænde store mængder træ af i stedet for kul og olie.

Herhjemme udgør afbrændingen af træ og halm - den såkaldte biomasse - en stor del af vores vedvarende energi, hvilket engang blev opfattet som uproblematisk. Men i dag ved vi, at det hverken er miljømæssigt eller klimamæssigt bæredygtigt.

Det er nemmere for spanierne at undgå biomassen, fordi mange private hjem i Spanien er selvforsynende med varmt vand via solvarme, hvor de fleste danskere er afhængige af fjernvarme fra et kraftværk.