FNs verdensmål mål 7 bæredygtig energi bæredygtighed

Foto: CC-BY DFID

Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi.

Når vi i den rige del af verden snakker om bæredygtig energi, handler det ofte om, at vi skal gå væk fra kul og olie og i stedet bruge mere energi fra sol, vind og vand. Men i mange lande laver folk stadig mad over åben ild, og her handler det i lige så høj grad om at komme væk fra at bruge osende pindebrænde i køkkenet og i stedet lave mad på f.eks. et gaskomfur.

Læs mere

bæredygtig energi FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 7

Andelen af mennesker med adgang til gas eller elektricitet i køkkenet er steget med syv procentpoint siden 2000, men befolkningstilvæksten har samtidig betydet, at der nu faktisk er flere mennesker, der laver mad over åben ild end tidligere. Omkring 3 millioner mennesker lever i dag på den måde.

Til gengæld stiger andelen af mennesker med adgang til elektricitet støt, og det skyldes især udbredelsen af solceller, der er faldet voldsomt i pris de senere år. Sammen med de nye LED-pærer, der kræver mindre strøm, har det givet mange mennesker i yderområder mulighed for at få lys om natten, hvilket blandt andet betyder, at skolebørn kan læse lektier, og at folk kan følge med i nyhederne i radioen eller på de smartphones, der virkelig er slået igennem i de seneste ti år, selv i meget fattige områder.

Delmål for Verdensmål 7: Bæredygtig energi

7.1
Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

7.2
Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

7.3
Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

7.a
Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

7.b
Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk.Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Tørre tal kan give fattige varmen i Armenien

impact investment bæredygtig energi

Investorer vil også forbedre verden

Kæmpe fald i kulkraft

En gade med soldrevne lygtepæle i Nepal. CC-BY-ND Samir Jung Thapa

Analyse: Fremtidens virksomheder er bæredygtige

Manden som tegnede en bedre verden

“Har du hørt verdens bedste nyhed?”

Vi har en plan for verdens fremtid

Bedstemødre tænder op i Burkina Faso

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere