21. januar 2024

Afsaltning af havvand giver rent drikkevand – og et par grønne dilemmaer

Flere og flere drikker afsaltet havvand fra store anlæg. Det slukker verdens tørst, men afsaltning er både en klima- og en miljøsynder.

Det bliver mere og mere udbredt rundt omkring i verden, at rent drikkevand kommer fra store anlæg, der afsalter havvand.

Det bliver mere og mere udbredt rundt omkring i verden, at rent drikkevand kommer fra store anlæg, der afsalter havvand. Foto: Borgorgniels/Istock

Selvom en ø er omringet af vand, kan det være svært at finde noget at drikke. Det er tilfældet på de små øer i Det Indiske Ocean ud for Kenyas kyst. 

Her skal befolkningen langt for at hente rent, sikkert drikkevand. Det var i hvert fald tidligere tilfældet i byen Kizingite på en af Kenyas øer – men ikke længere. Her har man nemlig løst problemet ved at finde en måde at drikke det salte havvand: Med hjælp fra et solcelledrevet afsaltningsanlæg.

Men det er ikke kun den kenyanske landsby, man tryller havvand om til drikkevand. Antallet af verdens afsaltningsanlæg er boomet.

Vandmangel er et stort, voksende problem

Før vi kan dykke ned i afsaltning af havvand, skal vi forstå problemet.

Det er kun 0,5 procent af vandet på den blå planet, vi bor på, vi rent faktisk kan drikke. Af den smule ferskvand, der er, er meget frosset fast i gletsjere eller befinder sig i undergrunden. 

Vandmangel et globalt problem, der vokser. Halvdelen af verdens befolkning – fire milliarder mennesker – oplever ekstrem mangel på vand mindst én måned om året ifølge tal fra den grønne tænketank World Resources Institute. Det betyder, de både mangler vand at drikke, men også vand til deres dyr og til at dyrke fødevarer.

Samtidig er klimakrisen årsag til mere tørke og mere uregelmæssigt vejr. Mange steder på jorden er man afhængige af floder, søer og regnvand for at få noget at drikke, men når der går længere tid mellem regnen, tørrer vandet ud.

Manglen på vand kan give sygdomme

Normalt er november en tør måned i Kenya, men forrige november regnede det sporadisk med store, tunge regndråber. Regnen bliver kaldt en velsignelse af nogle, for den falder på et tørt sted. I Østafrika er flere regnsæsoner kommet og gået uden regn, og de seneste tre år har tørken bredt sig i især den østlige del af landet.

21.000

Så mange afsaltningsanlæg er der i verden i dag. Det er næsten dobbelt så mange som for 10 år siden.

Den amerikanske avis, The Washington Post, har udgivet en interaktiv artikel om global vandmangel – og løsninger på problemet.
Se den her

Nogle steder langs Kenyas kyst skal rent drikkevand transporteres fra ø til ø med båd, og det betyder, at kvinder og børn ofte må vente længe ved havnefronten for at hente vand. Det sparer derfor meget tid at have et lokalt afsaltningsanlæg. Video: Anna Gudmann Hansen

Mwanasha Mbwana bor i den østafrikanske landsby Shanga Rubu. I ly for regnen i en parkeret firhjulstrækker fortæller hun, at hun og resten af byen har døjet med konsekvenserne fra manglen på rent vand.

”Vi plejede at have problemer med mangel på vand, som vi kunne drikke. Også til vores dyr. Vi skulle gå langt for at få sikkert drikkevand,” fortæller hun, imens regnen trommer på bilens tag.

”Når vi har for lidt vand at drikke, eller det vand, vi drikker, ikke er rent, påvirker det vores helbred. Vi får kolera, og det har vi ikke de rigtige sundhedsfaciliteter til at behandle, så det er en stor udfordring, når den syge skal transporteres langt væk for at få den rigtige behandling,” siger Mwanasha Mbwana.

Men nu har landsbyen fået en underjordisk tank til indsamling af regnvand. Den har et blåt bliktag, som sørger for, vandet forbliver rent og ikke fordamper.

Løsningen med at indsamle regnvand fungerer, hvis regnen falder med jævne mellemrum og på forventelige tidspunkter. Så kan man nemlig rationere vandet, indtil man forventer, regnen falder igen. Men netop fordi nedbør falder langt mere uregelmæssigt end tidligere, kan vandtanken pludselig blive tom.

I stedet er en sikrere løsning for de lokale derfor at rense og afsalte havvand, så det kan drikkes. Det er dét, man er begyndt at gøre i landsbyen Kizingiti.

Ifølge Verdensundhedsorganisationen, WHO, hænger kolera tæt sammen med manglende adgang til rent drikkevand.

Det estimeres, at det rammer et sted mellem 1,3 til 4 milliarder mennesker hvert år.

Kolera giver akut diarre og kan dræbe inden for få timer.

Hvordan fungerer afsaltning?

Afsaltningsanlæg handler om at fjerne salt, mineraler og urenheder fra havvand, så det kan drikkes af mennesker og bruges til dyr og landbrug.

Den mest udbredte teknik hedder ”Reverse Osmosis,” som forkortes RO. Det handler helt kort om at presse det salte vand gennem en membran, så saltet bliver på den ene side. Det salte vand skal gennem flere filtre for at alle mineralerne i vandet bliver fjernet.

Tiden kan bruges meget bedre

Kizingitis afsaltningsanlæg leverer rent drikkevand til cirka 4.500 mennesker i byen. Der bliver brugt en teknik, der hedder ”Reverse Osmosis,” eller RO, som er den mest udbredte teknik til afsaltning. Store batterier står ved siden af den brummende maskine, der afsalter vandet. Udenfor står flere rækker solcellepaneler og giver strøm til anlægget. 

”Før anlægget kom, fik vi vandet transporteret her til med både hele vejen fra Amu,” fortæller Yusuf Omar Athumani, som er en af byens ældre. Øen Amu er cirka 34 kilometer væk fra Kizingiti i fugleflugt. 

”Vi ventede på vandet ved molen, og hver familie fik omkring 40 liter. Det var en udfordring,” siger han. 

Det var svært at vide præcis, hvornår vandet ankom, og derfor skulle Kizingitis indbyggere ofte bruge store dele af dagen på at vente.  

Afsaltningsanlægget er især kommet byens kvinder til gode. Det er nemlig hovedsageligt kvinder og børn, der har opgaven med at hente vandet. En af dem er Fatma Yusuf Omar. Hun bor også i Kizingiti, og så er hun ansat ved afsaltningsanlægget. 

”Før projektet skulle jeg vågne klokken to om natten for at hente vand,” siger hun med den svage brummen fra anlægget, der afsalter vandet, i baggrunden. 

”Nu har jeg mere tid. Jeg kan passe det arbejde, jeg har i hjemmet. Nu er der et skema, så jeg ved, hvornår jeg kan hente vand, og kan derfor planlægge rundt om det.” 

På bekostning af klima og miljø

Det lille afsaltningsanlæg i Kizingiti giver altså livsnødvendigt vand til en hel by, er samtidig et klimavenligt anlæg, der bliver drevet af vedvarende energi, og så har det givet arbejdspladser til byen. Men andre steder i verden er afsaltning af havvand langt fra uden problemer. Størstedelen af verdens store anlæg bliver nemlig drevet af fossile brændsler, og så er spildevandet fra dem et miljøproblem.

I den kenyanske by Kizingiti har man fået et solcelledrevet afsaltningsanlæg. Det giver rent drikkevand til byens borgere – og det kan også fås på flaske. Foto: Anna Gudmann Hansen

Jiwoong Lee er lektor hos Kemisk Institut ved Københavns Universitet, og han har blandt andet forsket i afsaltningsmetoder. Han holder et plastiklåg op fra sin to-go-kaffekop for at symbolisere, hvordan teknologien fungerer. Låget skal symbolisere en membran, som havvandet bliver presset igennem for at blive filtreret. 

“For at få én liter afsaltet vand, kræver det to liter havvand som input til systemet. Det skyldes den nødvendige høje afvisningsrate, som er på 99,7 procent saltfjernelse. Derfor er det vigtigt at have effektive filtre og eventuelt udføre flere filtreringer,” fortæller han. 

”Dét kræver rigtig meget energi, og det er hovedsageligt gas og olie, som bliver brugt.” 

De fleste store afsaltningsanlæg rundt omkring i verden udleder altså store mængder CO2. Det er blandt andet, fordi meget afsaltning sker i golfstaterne, hvor størstedelen af landenes energi netop kommer fra olie.

Samtidig er spildevandet fra anlæggene et problem. Det bliver kaldt for ”brine,” og det er vand med høj saltkoncentration, som samtidig indeholder kemikalier. Langt det meste bliver ledt tilbage i havet, og det kan ødelægge det lokale havmiljø. 

”Spildevandet er aldrig ikke et problem,” siger Jiwoong Lee.

Mængden af vand, der bliver afsaltet i de store anlæg på verdensplan, forventes at stige. Derfor er der også forskere, som arbejder på at finde nye måder at genanvende spildevandet og mere klimavenlige måder at afsalte vand på. 

For på trods af konsekvenser for klimaet og miljøet fra afsaltningsanlæggene, har mennesker brug for det drikkevand, som det genererer. Som Jiwoong Lee understreger: 

”Vand er essentielt. Hvis du undværer det i få dage, så dør du.”

Verdens Bedste Nyheder var inviteret til Kenya af Udenrigsministeriet.

Golfstaterne er Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar og Forenede Arabiske Emirater. Her bliver der gjort stort brug af afsaltning som metode til at skaffe rent drikkevand og vand til landbruget.

I de Forenede Arabiske Emirater kommer 42 procent af drikkevandet fra afsaltningsanlæg, som altså betyder, der bliver afsaltet mere end 7 millioner m3 vand om dagen. I Kuwait er det 90 procent, i Oman 86 procent og i Saudi Arabien 70 procent.

1,5 liter

"brine" bliver der typisk produceret for hver liter rent drikkevand ved de fleste afsaltningsanlæg ifølge FN's Miljøorganisation, UNEP.