03. marts 2024

Laos tager syvmileskridt for sikre fødsler

Det sydøstasiatiske land Laos har gjort en kæmpe indsats for at uddanne flere jordemødre. Det betyder, at andelen af mødre, der dør under fødslen, er styrtdykket.

Jordemorstuderende bliver undervist i Laos. Det fattige land har taget et af de største fremskridt for at sænke risikoen for at dø i barselssengen.

Jordemorstuderende bliver undervist i Laos. Det fattige land har taget et af de største fremskridt for at sænke risikoen for at dø i barselssengen. Foto ©UNFPA Lao PDR

Det er blevet meget mere sikkert at få børn i Laos.

Gennem de seneste årtier er andelen af mødre, der dør under graviditet og fødsel, raslet ned.

Bare mellem 2000 og 2020 faldt andelen med næsten 80 procent. Det er en af de hastigste fremskridt i verden, viser tal fra FN.

Ved årtusindeskiftet døde der 579 kvinder for hver 100.000 fødsler i Laos. 20 år senere var det faldet til 125 dødsfald.

”Hver eneste mors liv er vigtigt. Det prisværdige og lisreddende fremskridt skyldes flere års engagement og investeringer fra regeringen og partnere,” udtalte Ying-Ru Lo, der er læge og Verdenssundhedsorganisationens repræsentant i Laos, da FN-tallene blev offentliggjort. ”Fremskridtet skyldes bedre sundhedsydelser, mere højtuddannet sundhedspersonale og flere mødre, der får hjælp af sundhedsvæsenet”.

Det er en imponerende bedrift, for Laos har haft meget imod sig, når det gælder mødres sundhed. Det er det næstfattigste land i Sydøstasien, og det er relativt tyndt befolket med en stor landbefolkning – til sammenligning er befolkningstætheden omkring 10 gange større i nabolandet Vietnam. Det betyder, at sundhedspersonale skal dække store geografiske områder, hvor en enkelt jordemor måske har ansvar for gravide i mere end en håndfuld små landsbyer på én gang.

Samtidig har det også været en udfordring bare at skaffe jordemødre nok. Før 1960 eksisterede der slet ikke nogen uddannelser for hverken sygeplejersker eller jordemødre i det fattige land, og fra 1980’erne til midten af 00’erne blev jordemoruddannelsen nedlagt, og dele af den blev i stedet lagt ind under den generelle sygeplejerskeuddannelse. Det betød, at der manglede en hel masse specialiseret viden. I 2007 var der kun 100 jordemødre i landet, der dengang havde seks millioner indbyggere.

Mange flere jordemødre

Men derefter begyndte regeringen i Laos at arbejde for at opgradere indsatsen for mere sikre fødsler. Dødstallene var alt for høje, også sammenlignet med nabolandene, så i samarbejde med FN’s Befolkningsfond UNFPA og Verdenssundhedsorganisationen blev jordemoruddannelsen startet op igen i 2009. I 2012 blev adgangen til sundhedssystemet gjort gratis for gravide, så mange flere fattige kunne få hjælp til deres fødsler, og der har været et fokus på at skaffe sundhedspersonale generelt og jordemødre specifikt til befolkningen uden for de store byer.

Det er den indsats, der har båret frugt. I 2020 var der omkring 1.700 jordemødre i landet, viser tal fra UNFPA. Og det redder mange liv i barselssengen.

”Den største årsag til faldet i mødredødelighed er, at der er kommet flere jordemødre, især ude i landet tæt på folk,” skriver Randima Jayasinghe, der er kommunikationsmedarbejder for UNFPA i Sydøstasien, i et mailsvar til Verdens Bedste Nyheder. ”Samtidig har sundhedsministeriet investeret i flere operationsstuer rundt i de forskellige distrikter, så der er kommet bedre mulighed for at lave fx kejsersnit under komplicerede fødsler”.

Til sammenligning lå mødredødeligheden i Danmark på 5 dødsfald for hver 100.000 fødsler i 2020.

På verdensplan døde der omkring 287.000 kvinder under graviditet og fødsel i 2020. Det svarer næsten 800 om dagen.

Samtidig er selve jordemoderuddannelserne også blevet opkvalificeret og forbedret, og som det første land i Sydøstasien er tre uddannelsessteder i Laos blevet blåstemplet for sin kvalitet af den internationale jordemoderforening.

Panin Chanthavong (til venstre) og Apsy Kamsing er jordemorstuderende og arbejder i praktik på et hospital i Xieng Khouang i det nordøstlige Laos. Foto: ©UNFPA Lao PDR.

Hun skriver også, at levestandarden generelt er steget, og at infrastrukturen i landet er blevet forbedret, så det er nemmere for gravide at komme på hospitalet.

Bedre veje er medvirkende til, at markant flere fødsler sker sammen med uddannet sundhedspersonale som jordemødre, sygeplejersker og læger. I 2000 var det kun hver sjette fødsel i landet, der blev hjulpet på vej med sundhedspersonale. I 2023 var det fire ud af fem fødsler, skriver Randima Jayasinghe.

Og det betyder altså, at mødredødeligheden er styrtdykket.

Det er ikke kun i Laos, at der sker fremskridt for at skabe sikre graviditeter og fødsler. På verdensplan er mødredødeligheden faldet med omkring en tredjedel i samme periode som Laos sænkede den med næsten 80 procent.

Skal have etniske minoriteter med

På trods af Laos’ syvmileskridt for sikre fødsler er der stadig lang vej at gå for det fattige land. Hvis det skal nå sit mål for mødresundhed i 2030, skal andelen af dødsfald i barselssengen næsten halveres igen inden da.

Det er især blandt landets etniske minoriteter, at der skal laves en ekstra indsats, skriver Randima Jayasinghe. Der er flere end 50 forskellige etniske grupper i landet, og der er store uligheder i deres muligheder for at få hjælp fra jordemødre eller sundhedsvæsenet generelt.

Eksempelvis er det næsten tre ud af fire fødsler blandt Hmong-kvinder, der sker i deres hjem, og uden hjælp fra uddannet sundhedspersonale. Men for hele befolkningen i Laos er tallet blot omkring hver femte i gennemsnit.

De forskellige grupper har ikke bare forskellige sprog, men har også forskellige praksisser og trossystemer omkring sygdom, død og sorg, og det kan have betydning for sundheden, og hvordan de møder sundhedssystemet, skriver Randima Jayasinghe.

“Så vi har brug for, at de forskellige grupper kan få adgang til sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi skal have flere jordemødre fra de etniske grupper, der kan tale det samme sprog som deres patienter og forstå deres specifikke behov og skikke,” skriver hun. ”Vi skal arbejde målrettet på at skabe tillid til sundhedsvæsenet for de kvinder”.

Artiklen er opdateret den 4. marts 2024 med citater fra Randima Jayasinghe.

Risikoen for at dø i barselssengen for den enkelte over et helt liv - altså også over flere graviditeter - er næsten halveret globalt mellem 2000 og 2020.