30. juni 2013

Lokale sikrer rent vand i Afghanistan

Rent drikkevand er svært at finde i Afghanistan. Nu er 22 af landets provinser i gang med at skaffe rent vand til befolkningen

I byen Char-i-Kar i provinsen Parwan 60 kilometer nord for hovedstaden Kabul, får 10.000 mennesker deres drikkevand fra en kanal, der løber gennem byen. Engang var vandet i kanalen rent, men med årene er kanalen blevet til en åben kloak fyldt med affald og spildevand. Det forurenede vand fra kanalen gør ofte folk syge, når de drikker det. Især børn er udsatte. Afghanistan indtager en trist andenplads på verdensranglisten over børnedødelighed. Knap 20 procent af de afghanske børn dør inden de fylder fem år. Parasitter og infektionssygdomme fra forurenet drikkevand er blandt de største årsager til den høje børnedødelighed, og forældrene har ofte ikke råd til at købe medicin til at slå sygdommene ned.

I Parwan er lokale kræfter i form af et miljøråd i gang med at gøre kanalens vand rent igen. En af metoderne er en oplysningskampagne, der skal få folk til at lade være med at hælde spildevand og smide affald i kanalen. Det lokale miljøråd er også stærkt engageret i at få bygget de nødvendige kloakker i en ny bydel i Char-i-Kar, så spildevandet fra den nye bydel ikke havner i kanalen.

De lokale kræfter i Parwan er ikke alene. Overalt i Afghanistan er der opstået lokale miljøråd. Med hjælp fra FN’s udviklingsorgan UNDP er der blevet oprettet lokale miljøråd i 22 af Afghanistans 34 provinser. Miljørådene er lokalt forankrede og samarbejder med de lokale myndigheder og indflydelsesrige kræfter i civilsamfundet som for eksempel mullaher og andre religiøse ledere. De lokale miljøråds arbejde med at skaffe rent drikkevand er hårdt tiltrængt. I intet andet land i verden har så få indbyggere adgang til rent drikkevand. Kun 22 procent af den afghanske befolkning har adgang til rent drikkevand.

Som i andre dele af Afghanistan har Parwans miljøråd fokus på andet end at skaffe rent vand. I Parwan er der nu også kommet renere luft, fordi det lokale miljøråd i vid udstrækning er lykkedes med at sætte en stopper for afbrænding af plastik og gummimateriale som for eksempel udtjente bilhjul. Denne praksis var indtil fornylig udbredt især blandt badehuse til opvarmning af badevandet. På miljørådets foranledning er badehusene gået over til at bruge naturgas og andre mindre forurenende energikilder. Det har fået antallet af luftvejssygdomme til at falde markant.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.