23. februar 2015

Lovlydige fiskere i stedet for pirater

Dansk projekt vil gøre det mere attraktivt at være fisker end pirat i havet ud for Somaliland ved Afrikas Horn. 400 fiskere er allerede med og har fået deres indkomster fordoblet.

Fairfishing

Fairfishing

Det startede med en flyvsk ide, om at det måtte være muligt at få lovlydige fiskere ud af de somaliske pirater, der hærgede ud for Afrikas Horn. I dag er idéen blevet til virkelighed i Somalilands største havneby Berbera.

FairFishing Somaliland-Danmark har etableret en fiskeristation, som har hævet fiskernes indkomster til omkring det dobbelte, samtidig med at der er skabt 25 nye jobs på land. 35 lokale fiskeripartnere deltager og beskæftiger omkring 400 mand på deres både – en stigning på ca. 75% på to år. Flere fiskere har nu penge til at sikre børnene bedre skolegang, nogle har forbedret deres huse, og andre af de unge har fået råd til at gifte sig. Fiskeri er et mandejob, men der er også skabt jobs for kvinderne, som blandt andet sælger fiskene lokalt.

Fem brugte containere

Rammen er fem brugte køle-fryse containere skænket af Mærsk-koncernen samt et nyindkøbt isværk. Fiskerne kan nu få billig is til nedkøling af fiskefangsterne i et land hvor temperaturen ofte passerer 35 grader. Og de kan lagre fisken på køl, når fiskerne fanger mere, end de umiddelbart kan sælge og de kan også få fileteret fisken.

Hygiejnen er langt bedre, kvaliteten og priserne er gået i vejret og samtidig vokser fangsterne og forbruget. I 2015 er der desuden åbnet en ”Supply Unit”, der forsyner fiskerne med billigt og moderne fiskeriudstyr. En del af dette udstyr er brugt og skænket af danske havne og fiskerivirksomheder. I 2015 sættes der også ind med træning af fiskerne.

Potentielt eksport-hit

Det er ikke tidligere pirater, der er partnere med FairFishing. Men indkomstforbedringerne og jobbene skabes i et land, hvor ungdomsarbejdsløsheden er på over 70 procent. Virkningen er indirekte. Der skabes økonomisk udvikling og legale jobs i et fattigt og skrøbeligt land. Somalilands regering bakker stærkt op om konceptet, og fiskeri er kommet langt højere op på den nationale dagsorden i et land domineret af nomadekultur og kameleksport. Der er et potentiale for et langt større fiskeri og for betydelig eksport af fisk fra Somaliland.

Hold det enkelt

”Hold det enkelt” har været det simple budskab siden starten. Væksten har været så voldsom, at tingene i dag er mere komplicerede, men enkelheden i grundideen er fastholdt. Det gælder om at forbedre infrastrukturen for fiskeriet. Så kan fisk både give arbejde og økonomisk udvikling og skabe bedre forudsætning for en tryg og fredelig tilværelse i et skrøbeligt land. Nordic Consulting Group vurderer, at de deltagende fiskeres indtægter fra 2012 til 2014 er steget med 98 procent.

Fakta om FairFishing

Idemanden bag FairFishing var den danske journalist Jakob Johannsen, der var gift og havde børn med en somalisk kvinde og et tæt kendskab til Somalias udfordringer. Han fostrede ideen i december 2009, og hans stædighed førte til FairFishing. Selv døde han i 2012. Han nåede ikke at se de praktiske resultater, men oplevede at ideen tog form og materialiseredes.

Folkene bag FairFishing i dag er både danskere, somalisk-danskere i Danmark og somalilændere i Somaliland. Alle arbejder frivilligt. FairFishing har endnu ikke fået statslige udviklingsmidler, men er støttet materielt og finansielt af en lang række firmaer, fonde og enkeltpersoner og ulønnet frivilligt arbejde. Den somaliske diaspora i Danmark har været med siden starten.