FNs verdensmål mål 8 anstændige jobs økonomisk vækst bæredygtighed

Foto: CC-BY Asian Development Bank

Mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Når hundreder af millioner af mennesker skal have mulighed for at arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, kræver det økonomisk vækst. FN sigter mod, at væksten i de mindst udviklede lande skal op på syv procent. Tallet er ikke tilfældigt valgt – ifølge Verdensbanken bliver levestandarden fordoblet på et årti, hvis væksten er på syv procent årligt. Vi er dog stadig et stykke fra det magiske syvtal. Væksten i de mindst udviklede lande lå på omkring 3,5 procent årligt fra 2000-2014, og forventes at blive på 5,5 procent i 2017.

Læs mere

jobs økonomisk vækst FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 8

Mange udviklingslande lande bygger deres økonomi på at sælge råstoffer, og væksten hænger derfor tæt sammen med prisen på råstoffer på verdensmarkedet. Når prisen falder, går væksten i stå i disse lande. Men omvendt har mange fattige lande et stort overskud af unge mennesker, som er bedre uddannede end tidligere. Det giver gode forudsætninger for økonomien.

Økonomisk vækst er ikke i sig selv nogen garanti for, at et lands befolkning kommer ud af fattigdom. Hvis uligheden stiger, kan den øgede rigdom fra væksten ende hos få ekstremt rige personer. Derfor er der også et Verdensmål om at nedbringe den globale ulighed (mål 10).

Den økonomiske vækst sætter også jordens ressourcer under pres. Verdensmålenes ambition er, at væksten skal være bæredygtig, hvilket blandt andet betyder, at vi skal bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Vi skal også arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet. Et eksempel kunne være, at verdens skove ikke skal fældes for at opnå en kortvarig økonomisk gevinst, men i stedet bevares og bruges år efter år.

Sidst men ikke mindst skal der fokus på arbejdstagerrettigheder, så fattige ikke bare får et arbejde, men også værdige og sikre forhold. Der skal slås ned på menneskehandel med det samme, og senest fra 2025 skal alle former for børnearbejde helt være stoppet.

Delmål for Verdensmål 8:
Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Delmål 8.1
Delmål 8.1: Skab bæredygtig økonomisk vækst

Skab bæredygtig økonomisk vækst

Vi skal opretholde økonomisk vækst i overensstemmelse med nationale forhold, og især sikre en årlig økonomisk vækst på mindst syv procent i de mindst udviklede lande.

Delmål 8.2
Delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet

Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet

Vi skal opnå større økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation. Blandt andet ved fokus på arbejdskrævende sektorer der giver høj værditilførsel.

Delmål 8.3
Delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste

Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste

Vi skal fremme politiske beslutninger med fokus på udvikling som skaber anstændige jobs og støtter produktive aktiviteter, iværksætteri, kreativitet og innovation. Vi skal også bakke op om vækst og formalisering af små og mellemstore virksomheder, heriblandt gennem adgang til bankforretninger.

Delmål 8.4
Delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion

Indtil udgangen af 2030 skal vi fortsat blive bedre til at bruge de globale ressourcer mere effektivt i forbindelse med forbrug og produktion. Samtidig skal vi arbejde for at afkoble økonomisk vækst fra ødelæggelse af miljøet, i overensstemmelse med FN’s 10-årige ramme af programmer om bæredygtigt forbrug og produktion. Her skal de allerede udviklede lande gå forrest.

Delmål 8.5
Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn

Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og for personer med handicap.

Delmål 8.6
Delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Inden 2020 skal vi i betydelig grad nedbringe andelen af unge der hverken er i gang med arbejde, uddannelse eller træning.

Delmål 8.7
Delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde

Vi skal øjeblikkeligt skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal vi stoppe de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og brug af børnesoldater. Fra 2025 skal vi helt sætte en stopper for alle former for børnearbejde.

Delmål 8.8
Delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme sikre og stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere. Heriblandt migrantarbejdere, især kvinder, samt ansatte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

Delmål 8.9
Delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme

Støt op om bæredygtig turisme

Inden 2030 skal vi vedtage og implementere politiske beslutninger for at fremme bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur.

Delmål 8.10
Delmål 8.10: Giv alle adgang til banker og forsikring

Giv alle adgang til banker og forsikring

Vi skal styrke landenes egne finansielle institutioner for at fremme og udvide adgangen til bankforretninger, forsikring og andre finansielle ydelser for alle.

Delmål 8.a
Delmål 8.a: Støt 'Aid for Trade'

Støt 'Aid for Trade'

Vi skal øge opbakningen til ’Aid for Trade’ i udviklingslandene, især i de mindst udviklede lande. Det skal blandt andet ske gennem den Styrkede Integrerede Ramme for handelsrelateret teknisk bistand til de mindst udviklede nationer.

Delmål 8.b
Delmål 8.b: Lav en global strategi for at få unge i arbejde

Lav en global strategi for at få unge i arbejde

Inden 2020 skal vi udvikle og begynde at bruge en global strategi for at få unge i arbejde, og vi skal implementere FN’s Arbejdsorganisation ILO’s globale jobpagt (Global Jobs Pact).

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoalsorg.

Relaterede nyheder

Ny dokumentarfilm: FN og Corona giver håb for fremtiden

Leder: Ikke naivt, men nødvendigt

Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

Pressemeddelelse: TUSINDVIS AF DANSKERE GÅR PÅ GADEN FOR AT SPREDE HÅB OG KONSTRUKTIVE NYHEDER

USA klima-sviner mindre – trods vækst

Sydney er skiftet til grøn strøm

Analyse: Eksperter peger på økologi i kampen mod sult

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Analyse: Ordet ”corona” er på alles læber. Her er tre ord, du også godt kan vænne dig til.

Fra lænket til kørestol til minister i Armenien

Læs mere

Afskaf Fattigdom

Læs mere

Stop Sult

Læs mere

Sundhed og Trivsel

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Bæredygtig Energi

Læs mere

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Industri Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Mindre Ulighed

Læs mere

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Klimaindsats

Læs mere

Livet i havet

Læs mere

Livet på land

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Læs mere

Partnerskaber for handling

Læs mere