02. april 2023

Langt flere lande giver nu mænd ret til barsel

I mange lande er ligestillingen nu begyndt at slå igennem på barselsområdet. Det giver fædre bedre muligheder for at være sammen med deres børn, og kvinder bedre muligheder for at gøre karriere og mindske lønforskellen mellem kønnene.

Foto: CCBY Jardine

Foto: CCBY Jardine

Mænds ret til barsel er et emne, vi har diskuteret meget herhjemme i Danmark, og det er heller ikke altid helt ukontroversielt ude i verden. Men alligevel er verdens lande blevet mere og mere enige om, at det er en god idé at give fædre ret til at være sammen med deres børn og passe dem, mens de er helt små.

Fra 1995 til 2022 er andelen af verdens lande, hvor fædre har ret til barsel, steget fra 24 procent til 63 procent. I rene tal er der nu i alt 107 lande, der giver en eller anden form for fædrebarsel, hvorimod det tilbage i halvfemserne kun var 46 lande.

Det viser rapporten Equality Within our Lifetimes, der netop er udgivet fra forskningscenteret World Policy Analysis Center, der hører under University of California, Los Angeles. Oversigten gælder både de lande, hvor fædre har ret til øremærket barsel, og hvor fædre blot har mulighed for at vælge at tage en del af barslen.

Ifølge rapporten har der generelt de seneste årtier har været en stigende anerkendelse af vigtigheden af barsel til fædre.

Især øremærket barsel bliver set som et effektivt middel til at øge ligestillingen, fordi kvinder bedre kan passe deres karriere, når de ikke forventes at tage hele barslen og derfor være længe væk fra arbejdsmarkedet.

Men det styrker også mænds rettigheder, når der er sat barselspenge af til faren. Det gør det det nemlig nemmere for ham at gå til sin chef og sige, at han gerne vil bruge noget tid sammen med sit nyfødte barn.

”Det kan reducere de karrieredilemmaer, som vi ved, at mænd kan stå i, når de skal forhandle,” har ligestillingsforsker på Roskilde Universitet Kenneth Reinicke tidligere sagt til Akademikerbladet.

Erfaringer fra udlandet viser også, at det virker. I Tyskland blev mænds barsel for eksempel næsten tidoblet fra 3,3 pct. i 2006 til 29,3 procent i 2012, efter at der blev sat barselstid af specifikt til mænd.

Mænds barsel er stadig mest en luksus i de rige lande

Undersøgelsen viser kun, om der er barselsret for fædre eller ej, men der er stor forskel på, hvor mange ugers barsel, manden så har ret til i hvert land.

I det meste af det ”globale nord” – de rige lande, der primært ligger på den nordlige halvkugle – er der i dag mindst 26 ugers barselsmuligheder for fædre. Undtagelsen er USA, der slet ikke har nogen betalt barsel for fædre. Men også nogle mindre rige lande har i dag gode muligheder for fædrebarsel. For eksempel Cuba, der har mere end 26 uger, og det samme har nogle centralasiatiske lande som Turkmenistan, Usbekistan og Aserbajdsjan.

Men så er der også en anden gruppe af lande, hvor fædre nok kan få barsel, men kun meget lidt. Det gælder blandt andet det meste af Sydamerika, lidt over halvdelen af landene i Afrika, samt Kina.

Barselsretten er blevet et stridspunkt, fordi den ses som et vigtigt middel til at sikre, at kvinder får samme muligheder for at gøre karriere som mænd. Der findes indtil videre ikke ét eneste land i verden, hvor den gennemsnitlige kvinde i et ægtepar tjener lige så meget som manden, og en af de vigtigste årsager er, at kvinder generelt tager langt mere af barslen.

Hvis kvinder tager meget barsel, forlader de arbejdsmarkedet i nogle vigtige perioder i deres ungdom, hvor de så bliver overhalet af mændene, der generelt tager langt mindre barsel og derfor kan gøre karriere i samme periode. Det kan ses på, at lønforskellen mellem unge mænd og kvinder ikke er særligt stor, før de bliver 20 år gamle, men fra 30 til 33 år begynder den at vokse markant. Det viser tal fra World Economic Forum.

8,87 gange

mere barsel holdt tyske fædre, efter de fik øremærket barsel i 2006.
Paternity and parental leave policies across the European Union