08. marts 2023

Stor sejr til kvindeforkæmpere i Sierra Leone: Meget ambitiøs ligestillingslov i et land præget af partnervold

Fremtiden lysner for kvinder i et af verdens fattigste lande. I januar blev en progressiv ligestillingslov vedtaget i Sierra Leone, som styrker kvinders ret til pladser i parlamentet, til at komme ind på arbejdsmarkedet og få økonomisk frihed.

Foto: Jumpstory

“I lang tid har vi ikke været fair overfor jer,” sagde præsident Julius Maada Bio fra talerstolen i parlamentet til de mange fremmødte kvindeforkæmpere og feminister. ”På vegne af alle mænd i vores land vil jeg undskylde,” fortsatte han i sin tale, før han underskrev The Gender Equality and Women’s Empowering Act i januar.

I årtier har kvinder kæmpet for rettigheder i Sierra Leone. Landet, der for tyve år siden afsluttede en lige så lang borgerkrig, har nogle triste rekorder. Det er det land i verden, hvor der er størst risiko for at miste livet under en graviditet, de ligger på 10. pladsen for teenagefødsler, og har store udfordringer med vold mod kvinder. Men kvindebevægelsen råber parlamentet op, og de seneste 15 år er kvinders rettigheder forbedret gradvist. Nu er det kulmineret i en ligestillingslov, der skal styrke kvinder i magtpositioner og deres plads på arbejdsmarkedet.

Progressiv ligestillingslov

Den nye lov skal sikre kvinder på flere parametre. Fremover skal en tredjedel af landets folkevalgte politikere være kvinder, hvor det i dag er bare 12,3 procent. Det gælder også de offentlige embeder, der bliver udpeget politisk.

Men køns-kvoterne er ikke kun i det offentlige, fortæller Nicky Spencer-Coker på en forbindelse fra hovedstaden Freetown i Sierra Leone. Hun er advokat og arbejder hos kvindeorganisationen Purposeful med at påvirke politikere for at styrke kvinders rettigheder.

”Hvis en privat virksomhed har over 25 ansatte, skal kvinder nu udgøre 30 procent af de ansatte, og det gælder også de ledende stillinger i virksomheden,” siger hun.

Loven sikrer også lige løn for lige arbejde, den hæver barsel fra 12 til 14 uger, og den styrker kvinders økonomiske uafhængighed. ”Nu kan kvinder gå ind og lave deres egne økonomiske transaktioner, uden nogen skal kautionere for dem,” siger Nicky Spencer-Coker.

Hvis loven ikke overholdes, straffes det med bøde på op mod 17.500 kr. og op til fem års fængsel.

På skuldrene af årtiers kvindekamp

Men den nye lov er ikke noget, der lige er faldet ned fra himlen, som Nicky Spencer-Coker beskriver det. ”Det er noget, som kvinderettighedsbevægelsen i Sierra Leone har arbejdet og skubbet på i årtier,” siger hun. For loven kommer i en række af flere love, der styrker kvinder.

Nicky Spencer-Coker vendte tilbage til Sierra Leone fra USA i 2005, og siden dengang er der blevet vedtaget en minimumsalder på 18 år for at blive gift, et forbud imod vold mod kvinder og overgreb i ægteskabet. Kvinder har fået arveret, og gravide piger kan fortsætte deres skolegang, som ellers har udelukket dem fra undervisning. Senest har kvinder også fået ret til at eje jord, der ellers kun har været forbeholdt mænd.

”Vi er kommet et stykke, men det er stadig kun begyndelsen,” siger Nicky Spencer-Coker.

The Gender Equality and Women’s Empowering Act

GEWE Act

52 procent

af befolkning i Sierra Leone er kvinder

Men den nye lov er ikke noget, der lige er faldet ned fra himlen

Nicky Spencer-Coker

De sidste 15 år har kvinder gradvist fået flere rettigheder i Sierra Leone. I den nye ligestillingslov er det nu forbudt at nægte kvinder adgang til finansielle ydelser som eksempelvis at overføre penge. Direct Relief / CCBY

”Du kan ikke lovgive forandring”

For en ting er lov, og noget andet er virkelighed. ”Det er ikke noget, der bare bliver løst med en lov; det tager lang tid at implementere. Men konsekvenserne ved at overtræde loven står klart, og derfor vil det have en effekt,” siger Nicky Spencer-Coker.

Derfor vil kvindebevægelserne i Sierra Leone nu presse på, for at loven bliver håndhævet. For hvordan loven implementeres er ikke fastlagt endnu, men Nicky Spencer-Coker er blevet udpeget som en del af den arbejdsgruppe af advokater, der skal forme reglerne i praksis.

“Selve politikken bag den nye lov er meget omfattende, og hvis den implementeres fuldt ud, er den efter min mening helt åbenbart transformerende for Sierra Leone,” siger hun, men tilføjer, at man ikke kan lovgive kulturel forandring.

Ofte tvinger lovgivningen samfundet til at begynde at se anderledes på tingene, fordi man ikke har et valg, forklarer hun. ”Måske er jeg idealistisk, men jeg tror, at når noget bliver gentaget nok, så bliver det også en del af kulturen.” Og ligestilling har været på den politiske dagsorden siden 2018.

Der er langt igen

Selvom der er store fremskridt i Sierra Leone, er landet stadig placeret som nr. 109 ud af 146 lande på the Global Gender Gap Index, der er en rangliste over ligestilling. Blandt andet har landet enorme udfordringer med omskæring af piger og teenagegraviditeter.

Kvindebevægelsen i Sierra Leone prøvede senest i 2015 at få en abortlov igennem, der afkriminaliserer abort for at knække kurven for teenagefødsler, men uden held. Men nu er regeringen ved at forme et udspil om en ny abortlov, som Nicky Spencer-Coker håber kan blive gennemført i parlamentet før juni, da der skal være præsidentvalg i Sierra Leone.

”Jeg er dybest set overbevist om, at forståelsen af kvinder er under forandring,” siger hun. ”Jeg håber, det ændrer en tankeproces i et patriarkalsk samfund som vores.”

Dødeligheden blandt mødre

Selvom Sierra Leone stadig er det land i verden, hvor der er størst risiko for at miste livet under en graviditet, går det bedre end for bare 15 år siden.

Imellem 2010 og 2020 er antallet af kvinder, der mister livet under en graviditet næsten halveret, ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO.

I 2010 mistede 837 livet pr. 100.000 fødsler, i 2020 var det faldet til 443 pr. 100.000 fødsler.

109 pladsen

På The Global Gender Gap Index 2022

71 procent af befolkningen i Sierra Leone mener, at kvinder skal kunne vælges til offentlige embeder, ifølge Afrobarometer. Annie Spratt Unsplash