12. februar 2023

Nu kan kvinder eje jord i Sierra Leone: ”Jordrettigheder og ligestilling er unægtelig forbundet”

En ny lov giver kvinder ret til at købe, eje og arve jord i Sierra Leone på lige fod med mænd.

Der er nye tider på vej  for kvinder i Sierra Leone. Nye love sikrer dem rettigheder til både at købe og eje jord, men også komme ind på arbejdsmarkedet, lige løn og barsel. Foto: Jumpstory

Der er nye tider på vej for kvinder i Sierra Leone. Nye love sikrer dem rettigheder til både at købe og eje jord, men også komme ind på arbejdsmarkedet, lige løn og barsel. Foto: Jumpstory

At eje jord lyder måske ikke specielt sexet, men i et af verdens fattigste lande, hvor jord er en livsvigtig ressource, er den nye lov et stort skridt mod ligestilling og kvinders rettigheder i Sierra Leone.

”Retten til at eje jord, er en grundsten i ligestillingskampen,” siger Cecilie Ravn-Christensen, der er landinspektør, og arbejdede i 2014 med jordrettigheder i Afrika for FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO.

I Sierra Leone var 95 procent af landets jord underlagt den såkaldte sædvaneret, som er et sæt traditionelle regler, hvor mænd er familiens overhoved og dermed ejer familiens jord. Sædvanelovgivningen er forskellig fra stamme til stamme, og det er ofte lokale høvdinge, der fører kontrol over, hvem der må bruge og eje jord.

Det har sat kvinderne i en sårbar situation, hvis de eksempelvis mister deres mand, eller bliver skilt. ”Når kvinderne ikke ejer jorden, så mister de jorden,” siger Cecilie Ravn-Christensen, og forklarer, at hvis deres mand dør, så får den ældste søn, mandens far eller bror jorden. På den måde mister kvinderne deres eksistensgrundlag.

”Jord er fundamentet for landbrugsproduktion, som er dominerende i mange afrikanske lande,” siger Diana Højlund Madsen, som er seniorforsker på Nordisk Afrika Institut i Uppsala. Jorden danner grundlag for familier og kvinders levebrød, derfor er det en væsentlig ressource, forklarer hun.

Men det ændrer den nye lov for jordrettigheder, som forbyder diskrimination igennem sædvaneret, som indtil nu har udelukket kvinder fra at eje og arve jord. Hvis loven ikke overholdes, straffes det med en bøde på omkring 17.000 kroner og op til fem års fængsel.

Men det er faktisk ikke den eneste nye lov, der fremmer kvinders rettigheder i Sierra Leone. Der er også blevet vedtaget en ambitiøs ligestillingslov, som blandt andet støtter kvinders mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Kvinder driver landbruget

I Sierra Leone lever der 8,4 millioner mennesker. Af dem bor omkring 70 procent i landdistrikterne, hvor landbrug er den primære indtægtskilde. Ifølge FAO kommer næsten halvdelen af landet BNP fra landbrug, og kvinderne udgør 70 procent af arbejdsstyrken i landbruget.

”Der er noget meget absurd ved, at kvinder ikke har samme adgang til jorden, for ofte er de langt bedre til at dyrke den,” siger Cecilie Ravn-Christensen. Hun forklarer, at ejerskab også handler om kunne investere i jorden.

”Hvis de ejer jorden, kan de også belåne den,” siger hun, og det giver kvinderne mulighed for at udvide deres forretning. Det vil også hjælpe på landets økonomi, for det anslås, at kvindelige landmænd direkte påvirker de nationale indtægter med 40 procent.

Men ud over en bedre økonomi er det også prestigefyldt at eje jord.

”Når kvinder ejer jorden, får de en stemme i samfundet,” siger Cecilie Ravn-Christensen. De får simpelthen højere status, og det betyder enormt meget for kvindernes selvforståelse og mændenes syn på dem, forklarer hun.

”Kvinder kan da ikke eje jord”

Og sammen med loven om jordrettigheder har regeringen også vedtaget en ambitiøs ny lov for ligestilling. Den omfatter blandt andet lige løn for lige arbejde, lige adgang til at låne penge og have en bankkonto og 14 ugers barsel til kvinder.

”Det er et kæmpe skridt for kvinderne og samfundet i det hele taget,” siger Cecilie Ravn-Christensen.

Nu handler det om at gøre loven til virkelighed, forklarer hun.

For en ting er lov, og noget andet er, hvorvidt den bliver håndhævet. Derfor bliver det nu spændende at følge implementeringsprocessen, forklarer Diana Højlund Madsen, fra Nordisk Afrika Institut i Uppsala.

”Det er vigtigt at sikre sig, at de her formelle rettigheder bliver overholdt,” siger hun, og peger på, at bare fordi kvinder nu bliver repræsenteret, betyder det ikke, at de kommer til orde og bliver hørt. For det er svært at ændrer grundholdninger og kulturelle normer.

Befolkningen ønsker ligestilling

Selvom det er en enorm udfordring at ændre de kultur og holdninger, viser en undersøgelse, at mere end tre fjerdelede af befolkningen i Sierra Leone mener, at kvinder skal have de samme rettigheder som mænd, til at eje og arve jord.

Undersøgelsen er foretaget af Afrobarometer, som er et uafhængigt afrikansk forskningsnetværk, der måler offentlighedens holdninger til økonomiske, politiske og sociale forhold i Afrika.

Undersøgelsen viser også, at mere end syv ud af ti borgere i Sierra Leone mener, at kvinder skal have samme mulighed for at blive valgt til et offentligt embede som mænd.

Med de her nye love arbejder Sierra Leone altså målrettet for, at kvinder kan eje jord, men også at få dem ind på arbejdsmarkedet, som vil løfte både økonomien og kvinders status i landet, forklarer Cecilie Ravn-Christensen.

”Jordrettigheder og ligestilling er unægtelig forbundet”.

70 procent

af arbejdsstyrken i landbruget er kvinder

Når kvinder ejer jorden, får de en stemme i samfundet

Cecilie Ravn-Christensen

75 procent

af befolkningen i Sierra Leone mener, at kvinder skal have samme ret til at eje jord som mænd.
Afrobarometer