06. juni 2021

Flere kvinder kommer i arbejde i Saudi-Arabien: ”Vigtigste skridt mod ligestilling”

Arbejdsstyrken i Saudi-Arabien bliver i stigende grad udgjort af kvinder. Det kan være et vigtig bidrag til mere ligestilling i et af verdens mest kvindeundertrykkende lande.

Andelen af kvinder i arbejde i Saudi-Arabien er blevet mere end halvanden gange så stor. Det er ifølge eksperter et afgørende bidrag til mere ligestilling i landet. Foto: CCBY International Labour Organization.

Saudi-Arabien er nok ikke det første sted, man forbinder med ligestilling – og med god grund. Længe har landet haft et af de mest undertrykkende styrer, hvor enhver, som opfordrer til forandring, bliver fængslet.

Men i de sidste par år har noget ændret sig. Saudi-Arabien har udadtil slået på tromme for at få kvinderettigheder på dagsorden og har indført ny lovgivning, som giver kvinder mere frihed. Og det er begyndt at sætte sine spor på virkeligheden. På kun to år er antallet af kvinder i arbejde steget fra 20 procent til 33 procent ifølge den økonomiske tænketank Brookings. Det vil sige, at andelen af kvinder i arbejde er blevet mere end halvanden gange så stor mellem 2018 og 2020.

”Det er meget positivt, at flere kvinder i Saudi-Arabien kommer ud på arbejdsmarkedet. Et arbejde er afgørende og er et af de vigtigste bidrag til mere ligestilling,” siger Katarina Blomqvist, er som er senior programrådgiver hos KVINFOs internationale afdeling.

”Selvom det ikke kan stå alene, er arbejde en nøgle til frihed, til selvbestemmelse og magt over sit eget liv”.

Når man tjener sine egne penge, bliver man mere mindre afhængig af sin mand, forklarer Katarina Blomqvist. Samtidig kommer kvinderne mere ud af familien og bliver en del af nye fællesskaber, hvilket kan betyde meget.

”Det at komme på arbejdsmarkedet medfører også en helt ny identitet for kvinderne. Det er prestigefyldt at have et arbejde, og man bliver en borger, som bidrager til samfundet. Det kan udvikle nye sider af en selv,” siger Katarina Blomqvist.

En del af en større udvikling

Ifølge en analyse fra Verdensbanken om kvinder og arbejde vendte udviklingen med flere kvinder på arbejdsmarkedet især, da Saudi-Arabien i 2019 fjernede lovgivning, som begrænsede kvinders adgang til arbejdsmarked og løn. Det betyder eksempelvis, at kvinder nu får deres egen løn, må arbejde på fabrikker og må have natarbejde.

”Kvinders adgang til arbejdsmarkedet er en del af en større moderniseringsproces, som Saudi-Arabien er i gang med. Det er en del af en udvikling, hvor kvinderne i landet langsomt har fået flere rettigheder, som kvinderettighedsgrupper og aktivister har kæmpet for,” siger Katarina Blomqvist.

Også ifølge FN har Saudi-Arabien taget flere skridt i de sidste par år, som har fremmet kvinders rettigheder. Eksempelvis kan kvinder nu ansøge om pas, og dem over 21 må rejse uafhængigt. Derudover har kvinder fået tilladelse til at køre bil, fået frihed til at fortsætte deres uddannelse og til at søge arbejde uden at skulle have tilladelse fra en mandlig slægtning.

Samtidig har der ifølge Verdensbanken næsten været en fordobling af kvinder, som kommer i uddannelse siden 2010. Dengang kom 40 procent i uddannelse, og i 2019 var det hele 74 procent.

Men fremskridtene sker stadig på magthavernes præmisser, og Saudi-Arabien er stadig et af de lande, hvor kvinder har absolut færrest rettigheder. I World Economic Forums Global Gender Gap-rapport fra 2021, som måler på kvinders økonomiske muligheder, uddannelse, sundhed og politisk ledelse, ligger Saudi-Arabien helt i bund på en 147. plads ud af 156.

Synet på kvinder er stadig tilbageskuende, og dem, som råber for højt, risikerer fængsel. Udviklingen er derfor spæd, og der er stadig rigtig lang vej igen, understreger Katarina Blomqvist. Dog er udviklingen et skub i den rigtige retning, som kan betyde meget for kvinderne.

”På sigt tror jeg på, at den her udvikling kan skubbe mere til ligestillingen. Men det sker ikke med det samme. På længere sigt kan kvinders aktive arbejdsmarkedsdeltagelse betyde meget for hele samfundet, både i forhold til rollefordelingen og ansvaret i hjemmet og i økonomisk forstand. Det kan bane vejen for rettigheder og ligestilling for alle i Saudi-Arabien”

Det er meget positivt, at flere kvinder i Saudi-Arabien kommer ud på arbejdsmarkedet. Et arbejde er afgørende og er et af de vigtigste bidrag til mere ligestilling

Katarina Blomqvist, senior programrådgiver hos KVINFOs internationale afdeling.

Verdensbankens Women, Business and the Law rapport 2021 er den syvende i en række årlige undersøgelser, der måler de love og regler, som påvirker kvinders økonomiske mulighed i 190 økonomier. Projektet præsenterer otte indikatorer struktureret omkring kvinders interaktion med loven gennem deres liv og karriere: Mobilitet, arbejdsplads, løn, ægteskab, forældreskab, iværksætterånd, aktiver og pension.

74 %

Kvinder kommer i udannelse i 2019 i Saudi-Arabien.