09. maj 2016

Når kvinder får vinger, vil verden flyve

De fleste steder på kloden er det blevet bedre at være kvinde de seneste årtier. Verden er langt fra i mål, men det giver grund til optimisme og kalder på fortsat handling – for ligestilling virker og gavner os alle.

CC BY Charlotte Kesl - World Bank

CC BY Charlotte Kesl - World Bank

Kvinders rettigheder er uløseligt forbundet med bedre helbred, livskvalitet, velfærd, og ikke mindst med børns udsigter til en bedre fremtid verden over.
Derfor er det også opmuntrende, at der verden rundt, også i udviklingslandene, er fremgang på flere centrale ligestillingsudfordringer.

Globalt er mødredødeligheden næsten halveret siden 1990, og på tre årtier er pigers risiko for at blive udsat for omskæring faldet med en tredjedel. I næsten alle landene, hvor praksissen er udbredt, er kvindelig omskæring i dag forbudt ved lov.
Det går også den rigtige vej med nedbringelsen af børneægteskaber, hvor 132 lande nu har indført en minimumsalder på 18 år for ægteskab.

“Det er virkelig positivt, når vi kan se, at internationalt fokus og dialog med regeringer skaber forandring og sikrer pigers og kvinders rettigheder,” siger Sara Haugesen, leder af Amnesty Internationals globale My Body My Rights-kampagne.

Det er også sejr for verden, at der for første gang i historien starter næsten lige mange piger og drenge i grundskole globalt.
Ikke mindst fordi uddannede mødres børn har dobbelt så gode chancer for at overleve, som hvis moren ikke har en uddannelse. Og fordi børnene får bedre udsigter til selv at få en uddannelse og undslippe skadelige traditioner, såsom kvindelig omskæring og børneægteskaber.

Ligestilling giver også bonus på bundlinjen. Ifølge FN´s landbrugs- og fødevareorganisation, vil landbruget i udviklingslande for eksempel kunne øge udbyttet med 20-30 procent, hvis kvinder får samme adgang til jord og ressourcer som mænd.
Og en ny undersøgelse fra Den Asiatiske Udviklingsbank viser, at flere kvinder i bestyrelser ganske enkelt er godt for forretningen – også i Asien.

Styrkede rettigheder for kvinder skaber, kort sagt, grobund for en rigere, sundere og bedre verden – for alle mennesker, uanset hvor man bor.