16. januar 2017

Mere bæredygtigt fiskeri ved Kenyas kyst

I Kenya er et voksende antal bæredygtige fiskeriforeninger med til at styrke lokalsamfund og beskytte de kystnære havmiljøer.

En såkaldt “fodfisker”, der fisker med garn i lavvandområder. Foto: CC BY Giorgio Montersino

En såkaldt “fodfisker”, der fisker med garn i lavvandområder. Foto: CC BY Giorgio Montersino

Siden 2006 har et stigende antal småfiskere langs Kenyas kyst meldt sig ind i lokale fiskeriforeninger, som led i et nationalt initiativ der skal styrke de fattige fiskersamfund langs kysten og beskytte fiskebestandene og biodiversiteten i landets kystnære havområder.

Det har hidtil resulteret i etableringen af omkring 73 lokale fiskeriforeninger i landet, som hver tæller mellem 50 og 500 medlemmer.

Her er småfiskerne selv med til at lave planerne for, hvordan der må fiskes langs kysten og sørge for at reglerne bliver overholdt, så man formindsker stridigheder om fiskeområder og ulovligt fiskeri.
Derudover har nogle af foreningerne oprettet produktion af tørfisk og egne salgshuse, hvor medlemmerne er sikret afsætning af deres fangst og samtidig bidrager til foreningens fælles kasse.

“Foreningerne er blandt andet med til at styrke borgernes inddragelse i lokalsamfundenes udvikling og forebygge konflikter om fiskerettigheder. Samtidig reducerer de brugen af destruktive fiskerimetoder, som dynamit, der ødelægger koralrev og ynglepladser i de kystnære områder,” forklarer Elisabeth Kiørboe, som er senior rådgiver i WWF Verdensnaturfonden, der støtter fiskeriforeningerne og de lokale myndigheders samarbejde med småfiskerne i Kenya.

Ifølge de kenyanske myndigheder har dannelsen af fiskeriforeningerne medført en betydelig reduktion i ulovlige fiskerimetoder og nedbragt fangsten af undermålere i de områder, hvor de fisker.

I 2007 vedtog Kenyas regering at sikre landets marine ressourcer gennem en fælles og bæredygtig forvaltning af de kystnære havområder mellem myndigheder og lokale fiskersamfund.

Ifølge de kenyanske myndigheder har dannelsen af fiskeriforeningerne medført en betydelig reduktion i ulovlige fiskerimetoder og nedbragt fangsten af undermålere i de områder, hvor de fisker.