13. juni 2021

Minisiloer mindsker madspild

I Uganda lukker en lavpraktisk løsning nu mus og mug ude, så de ikke kan mæske sig i majs og andre madvarer. Det skal være med til at mindske sult og fattigdom.

Majssdyrkning i Malawi. Foto: CCBY USAID

Majssdyrkning i Malawi. Foto: CCBY USAID

Småbønder i Uganda er begyndt at bruge en ny måde til at opbevare deres høst i længere tid, så den ikke går til spilde, og kan give en bedre indkomst.

Det sker blandt andet ved, at de investerer i en slags ”minisiloer”, der egentlig bare er nogle store blå plastiktønder, der kan lukkes helt tæt til, så hverken mus, insekter eller fugt kan ødelægge majs eller andre afgrøder.

De små siloer er en del af et projekt i samarbejde med Verdensfødevareorganisationen WFP, der har designet minisiloerne og sælger dem med tilskud, så de er til at betale for de ofte fattige bønder.

Mere om projektet

Læs mere på WFP's hjemmeside

WFP - Hugh Rutherford

Projektet skal være med til at løse det problem, at småbønder i nogle udviklingslande regelmæssigt mister omkring 40 procent af deres høst alene af den grund, at de ikke kan opbevare fødevarerne sikkert, til de skal sælges.

Det betyder ikke bare, at der er mindre mad i områder, der plages af sult, men også, at de fattige småbønders indkomst bliver meget svingende og usikker. Når de lige har høstet, er de nødt til at sælge så meget som muligt så hurtigt som muligt, inden høsten bliver dårlig. Det trykker priserne ned og giver en langt ringere indkomst. Når høsten så er solgt, er der ikke mange indtægter før næste høst – også selvom der pludselig kommer uventede udgifter.

Derfor er det en stor fordel, hvis høsten kan gemmes og sælges på det rigtige tidspunkt. Både for bønderne, der opnår langt bedre pris, og for lokalsamfundet, der får mere jævn adgang til at købe mad året rundt, og til mere stabile priser.

I alt 93.000 småbønder har investeret i siloerne og resultatet har ifølge WFP været, at bønderne har mindsket madspildet med op til 98 procent og tredoblet deres årlige indkomst.

Projektet fra Uganda skal nu udbredes til seks andre afrikanske lande (Burkina Faso, Tanzania, Zambia, Burundi, Niger og Rwanda) og yderligere syv lande er i gang med at forberede at bruge samme model.