Foto: CC-BY Timothy Takemoto

Mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt.

Nye tal viser for eksempel, at 1,4 millioner bananer går til spilde hver eneste dag – alene i Storbritannien. Det er spiseklare bananer, der er blevet dyrket langt borte, ofte med stort forbrug af sprøjtemidler, og derefter fragtet mange tusind kilometer for blot at ende i en engelsk skraldespand. Ifølge tal fra den engelske regering indrømmer hver tredje brite, at de smider bananer ud, hvis der er en eneste plet eller mærke på skrællen, og hver tiende smider endda bananer ud, hvis der er noget af skrællen, der stadig er grøn.

Læs mere

ansvarligt forbrug produktion FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 12

Og problemet handler ikke kun om bananer. Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald. Det betyder omvendt, at der her er en kæmpe mulighed, hvis vi begynder at se den spildte mad som en ressource, der kan bruges bedre. Verdensmål 12 har blandt andet som ambition, at det globale madspild skal halveres inden 2030.

Udover maden producerer vi også en masse andre ting, som der måske eller måske ikke er behov for, og som ikke altid bliver produceret under ordentlige forhold. Det betyder ikke bare overdrevent stort ressourceforbrug, men også at produktionen og transporten af varerne kan ødelægge miljøet lokalt og globalt. I mange tilfælde kan produktionen ændres, så skadelige kemikalier udskiftes med mindre skadelige stoffer og ikke udledes direkte i miljøet. Inden 2020 skal vi begynde at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Delmål for Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

12.1
Vi skal gennemføre 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion (10YFP). De udviklede lande skal gå i front, men alle lande skal gøre deres del, med hensynstagen til udviklingen og kapaciteten i udviklingslandene.

12.2
Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

12.3
Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

12.4
Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet. Dette skal ske i overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

12.5
Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

12.6
Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter.

12.7
Vi skal fremme bæredygtigt offentligt indkøb, i overensstemmelse med nationale politiske beslutninger og prioriteter.

12.8
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

12.a
Vi skal støtte udviklingslandene i at styrke deres videnskabelige og teknologiske kapacitet til at bevæge sig i retning af mere bæredygtigt forbrug og produktion.

12.b
Vi skal udvikle og indføre redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig turisme, der skaber jobs og fremmer lokal kultur og produkter.

12.c
Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer til spild af ressourcer. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet, i overensstemmelse med nationale omstændigheder. Blandt andet ved at omlægge beskatning og ved at udfase de skadelige støtteordninger, på en måde der afspejler deres påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidig tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes udvikling, på en måde der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk.Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Teknologi bag bitcoins skal give bedre tunfangst

virksomheder er de nye aktivister

Analyse: Virksomheder er de nye aktivister

Flere fugle flyver frit efter fælles forbud

Dine chokoladekiks kan redde regnskoven

Årets hitliste: Her er Verdens Bedste Nyheders favoritter

Færre børn knokler med farligt arbejde

Analyse: Deltidsvegetarer starter madrevolution

Ny metode giver guld uden kviksølvforurening

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere