03. september 2013

Ulandskalender sender Ghanas børn i skole

Skolegang. Overskuddet fra Børnenes Ulandskalender 1994 gik til en dansk inspireret undervisningsmodel – School for Life. Nu bredes modellen ud i hele landet.

Undervisning under træet fungerer fint, når det sjældent regner. Foto: Lars Aarø

Undervisning under træet fungerer fint, når det sjældent regner. Foto: Lars Aarø

Masser af børn i Ghana kommer aldrig i skole, fordi der simpelthen ikke er en skole, eller fordi forældrene synes, at der ikke kommer noget fornuftigt ud af at komme i skolen.

Takket være overskuddet fra ulandskalenderen 1994 kunne den danske ngo Ghana Venskabsgrupperne oprette eftermiddagsskoler for nogle af disse marginaliserede børn i Nordghana. Konceptet, der blev kaldt School for Life, underviser børnene ni måneder på deres lokale sprog, og derefter har det vist sig, at langt de fleste børn fortsætter i offentlig skole – og klarer sig godt. Familierne har fået tillid til, at uddannelse nytter, og forældre og børn tager aktivt del i skolens liv.

Mange af børnene går derefter i gang med en videregående uddannelse – flere er færdiguddannet og har fået arbejde. En af dem, Hamdia Abukari, siger:

»Jeg var 10 år og havde opgivet at komme i skole, da min bedstemor gav mig lov til at gå i School for Life-klassen – og nu er jeg lærer.«

School for Life har siden begyndelsen i midt-90’erne undervist 170.000 børn med massiv dansk støtte – antallet svarer til samtlige danske børn i 1., 2. og 3. klasse. Den succes er anerkendt både af skolemyndigheder i Ghana og af internationale donorer, og det betyder, at undervisningsmodellen fra september i år bliver spredt til hele landet.