15. marts 2017

Unge cykler på ministerbesøg med klare ønsker for verden

To skoleklasser tog den lange vej fra Roskilde til København for at mødes med udviklingsminister Ulla Tørnæs. Med på bagagebæreren havde de unge store tanker og ønsker for, hvad politikerne skal gøre for at sikre vores fælles fremtid.

FN’s Verdensmål er vigtige for alle. Men måske især for de helt unge, der kommer til at vokse op i den verden, vi er i fuld gang med at bygge lige nu, og som skal leve med konsekvenserne af vores fælles valg.

Det var en af konklusionerne, da en gruppe efterskole- og et gymnasieelever tirsdag d. 14. marts cyklede fra Roskilde til Christiansborg for at sætte fokus på Verdensmålene. I København havde de sat udviklingsminister Ulla Tørnæs stævne for at fortælle hende om deres håb for fremtiden og deres ønsker til, hvordan politikerne på Borgen kan hjælpe med at virkeliggøre visionen.

Dagen startede klogt og kreativt

For at give eleverne et godt udgangspunkt for deres snak med ministeren, startede dagen i det kreative  mødested INSP! i Roskilde. Her indviede viceborgmester Poul Andersen det store gavlmaleri ’Sammen sår vi fremtiden’, som kunstneren Josephine Kyhn havde malet i anledning af dagen. Maleriet illustrerede ambitionen om bæredygtig udvikling ved at vise Verdensmålene som frugter på et træ, som viser sammenhængen mellem målene og giver mulighed for, at både mennesker og dyr kan trives i grenene. I sin tale lovede viceborgmesteren at tage Verdensmålene med sig videre ind i byrådssalen.

Indenfor i det kreative mødested var de unge travlt optagede af en tre timer lang workshop, hvor de blev klogere på de 17 Verdensmål og deres mange delmål. Eleverne kogte de væsentligste pointer ned til korte sætninger, som de skrev på plancher for at kunne formulere helt skarpt til ministeren, hvilke af de mange problemstillinger, der optager de unge i særlig grad. Og ikke mindst, hvad de selv vil gøre i deres egen hverdag for at være med til at løse problemerne med madspild, global opvarmning, fattigdom og ulighed, og alle de andre ting, Verdensmålene drejer sig om.

Alvorlig minister-hygge

Efter workshoppen var det tid til at springe på cyklerne, som eleverne havde dekoreret med farverige piberensere, klistermærker og små flag med de ikoner, der symboliserer de forskellige Verdensmål. Turen gik mod Christiansborg, og 40 kilometer senere lyste elevernes farverige cykler op i aftenskumringen, da de svingede ind på Christiansborg, hvor udviklingsminister Ulla Tørnæs tog imod dem.

Eleverne brugte nu deres plancher til at fremlægge deres tanker og ønsker for ministeren. Der var både overordnede ønsker og mere konkrete forslag, som vi kan tage fat på med det samme her i Danmark.  Blandt andet mente de unge, at Danmark skal spille en stærk rolle ude i verden for at hjælpe mennesker i udviklingslande til at komme ud af ekstrem fattigdom og opbygge mere fredelige, lige og retfærdige samfund. Og der var en klar opfordring til, at vi herhjemme vælger at støtte offentlig transport og at sænke skatter og afgifter på el-biler, så flere får råd til at køre klimavenligt. På det personlige plan lovede de unge også at være opmærksomme på deres egne vaner, for eksempel at genbruge mere, spare på elektriciteten, og at møde andre mennesker på en åben og venlig måde.

Udviklingsministeren lyttede opmærksomt til de unges idéer og tanker, og lovede, at de ville indgå som input til regeringens arbejde. Hun fortalte også, at regeringen i denne måned vil lancere en handlingsplan for, hvordan vi i Danmark skal arbejde med Verdensmålene. Samtidig er de fleste af folketingets partier blevet enige om en udviklingspolitisk strategi, der lægger kursen for Danmarks udviklingsarbejde til støtte for Verdensmålene.

For de unge sluttede dagen med, at Ulla Tørnæs viste de kommende vælgere rundt i Folketingets gamle sale. Stemningen var god og hyggelig, men på en baggrund af alvor. Når eleverne om kort tid får stemmeret, vil det blandt andet være op til dem at afgøre, om regeringen er ambitiøs nok i sit arbejde med målene for vores fælles fremtid