Mål 17

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Det sidste verdensmål virker umiddelbart enormt abstrakt, for hvad betyder ”partnerskaber” i praksis? Mål 17 handler bredt om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser, hvor både regeringer, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem. Men grundlæggende handler det også om, hvem der skal betale for de investeringer, der skal til, for at vi kan gennemføre verdensmålene.

Svaret er, at det skal vi alle sammen. Den rige del af verden skal holde deres løfte om at give 0,7 procent af deres bruttonationalindkomst hvert år til at støtte udviklingen i de fattigste lande. Men udviklingslandene skal ikke være passive modtagere og afhængige af hjælpen. De skal også blive langt bedre til at betale for deres egen udvikling og stå på egne ben. Det vil især sige, at de skal blive bedre til at indsamle skatter og bruge pengene fornuftigt til investeringer i veje, skoler, sundhedsklinikker og andre ting, der styrker økonomisk udvikling og hjælper med at få endnu flere af deres borgere ud af fattigdommen.

En del af grundlaget for, at udviklingslandene kan finansiere mere af deres egen udvikling selv, er, at landenes eksport til resten af verden skal fordobles inden 2020. Det skal blandt andet ske ved, at de mindst udviklede lande får adgang til de globale eksportmarkeder uden at betale told og kvoter.

Sideløbende skal alle verdens lande blive bedre til at samarbejde om teknologi og forskning på tværs af landegrænser, Blandt andet skal vi udveksle miljørigtige teknologier, så udviklingslandene fra starten kan opbygge en industri, der er miljømæssigt bæredygtig. Målet er, at udviklingslandene ikke gentager de mange fejl, som vi har begået i de lande, hvor industrialiseringen har medført store problemer med forurening.

En vigtig forudsætning for alt dette er, at vi bliver bedre til at måle, hvordan det rent faktisk går i de enkelte lande, og ikke kun, når det gælder den økonomiske vækst. Ved at indsamle flere data af en bedre kvalitet kan vi bedre se, om vores indsatser får folk ud af fattigdom, om nok børn kommer i skole, og om naturområder bliver effektivt beskyttet.

Læs mere om Verdensmål 17 på Verdensmål.org.