12. juni 2017

Verdens tropesygdomme på retur

Halvanden milliard mennesker i verden lider af mindst én tropesygdom, men en milliard mennesker får nu behandling, og flere af sygdommene er på stærk retur, viser nye tal.

CC BY Cif-Action

CC BY Cif-Action

Sovesyge, guineaorm og flodblindhed. Det er blot nogle af de tropesygdomme, som i de senere år er blevet reduceret kraftigt, som følge af målrettede indsatser i nogle af verdens fattigste egne, viser nye tal fra FN´s sundhedsorganisation, WHO.

I 2015 blev der eksempelvis registreret 3000 nye tilfælde af den dødelige afrikanske sovesyge, mod 37.000 nye tilfælde i 1999.

Afrikansk sovesyge er en hjerneinfektion, der skyldes en parasit, som overføres til mennesker ved bid fra den såkaldte tsetseflue.

“De her tropesygdomme rammer jo særligt dem, som allerede har det værst i verden, så det er utrolig glædeligt at flere af indsatserne har vist sig så effektive, og at nogle af de fattigste lande i verden har været i stand til at absorbere den støtte de har modtaget, også i de mest afsidesliggende og underbemandede områder,” fortæller Ib Bygbjerg, som er professor i international sundhed ved Københavns Universitet.

I alt hører 18 tropesygdomme, ifølge WHO, til gruppen af de såkaldte “forsømte tropesygdomme”, der skæmmer, invaliderer og forringer helbredet for millioner af mennesker i verdens fattigste egne. De har alle det tilfælles, at der ikke findes vacciner mod dem, og at de alle kræver forskellige medikamenter eller forebyggende forholdsregler som bedre hygiejne og sanitet, forklarer Ib Bygbjerg.

Et eksempel på sidstnævnte er den vandbårne guineaorm, der i midt-firserne levede i godt 3 millioner mennesker i 20 lande, men i 2016 kun fandt vej til 25 mennesker i seks lande, på trods af at der ikke findes nogen effektiv medicin mod den.

Den eneste behandling af den invaliderende sygdom er en fjernelse af ormen, som kan vokse sig helt op til en meter lang i værtens krop.

Men særligt filtrering af drikkevand og oplysning om smittekilder har vist sig at være meget effektive i forebyggelsen af guineaormen, som i dag er tæt på udryddelse.

Nytænkning og nye alliancer skal bane vejen

Fordi de forsømte tropesygdomme alle kræver forskellige løsninger, bliver det, ifølge Ib Bygbjerg, også svært at komme dem alle til livs, medmindre man samtænker indsatsen og indstiller sig på det lange løb.

“Man kan ikke administrere behandlingen af så mange sygdomme på en gang, derfor skal man i højere grad have en mere horisontal tilgang, hvor man samtænker bekæmpelse af flere sygdomme på en gang, både ved at samarbejde om at slå nogle medikamenter sammen, og indtænke flere sygdomme i de indsatser de forskellige aktører laver hver især. Og så kræver det penge og engagement i mange år frem, hvis vi skal komme disse sygdomme helt til livs,” siger Ib Bygbjerg, som glæder sig over, at der i stigende grad er flere udefrakommende kræfter som melder sig på banen i nye partnerskaber mod de tropiske sygdomme.

I 2007 gav en ny alliance af globale partnere hinanden hånden på, at de i samarbejde med WHO, vil bekæmpe de forsømte tropesygdomme og senest i april 2017 lovede verdens største humanitære fond The Bill and Melinda Gates Foundation sammen med en række lande og medicinalfirmaer, at styrke og fortsætte deres indsats for at komme de forsømte tropesygdomme til livs.

“Det bedste vi kan gøre ved disse sygdomme, er ikke at diskutere hvorvidt de er forsømte eller ej, men at få gjort en ende på dem allesammen,” sagde Bill Gates til de globale partnere ved et WHO møde i april.

“Vi har brug for en bredere gruppe af investorer, så vi i 2030 kan opnå målet om at nå 90 procent af alle, som har brug for behandling mod disse sygdomme. Jeg ved det kan lade sig gøre,” sagde Bill Gates til WHO forsamlingen.

Medicinalfirmaet Merck meddelte ved samme møde, at man var i færd med at færdigudvikle en børneudgave af firmaets effektive medicin mod den vandbårne sneglefeber, som hvert år er skyld i flere end 200.000 dødsfald i Afrika.

WHO vurderer, at mindst 218 millioner mennesker har brug for behandling mod sneglefeber, mens der i 2015 var 66.5 millioner, som fik den nødvendige behandling.

Af de halvanden milliarder mennesker, som lider af mindst en tropesygdom, fik en milliard behandling i 2015, hvoraf halvdelen var børn, viser de seneste tal fra WHO.

“De forsømte tropiske sygdomme er i virkeligheden de forsømte menneskers sygdomme, det er sygdomme, som udgår af fattigdom og ulighed, og som går ud over de mest sårbare mennesker i verden,” sagde Verdensbankens præsident Jim Kim til forsamlingen ved partnermødet hos WHO i april.

Kamp mod tropesygdomme

  • I 2015 blev en milliard mennesker behandlet for mindst en forsømt tropesygdom, viser de seneste tal fra WHO. Heraf var halvdelen børn.
  • 120 millioner mennesker lever med risiko for at pådrage sig flodblindhed, der skyldes en infektion i øjet med små myggebårne trådorme.
    I 2015 modtog 114 millioner behandling for sygdommen, hvoraf 62 procent havde brug for den.
    Guatemala blev i 2016 det fjerde land i Latinamerika, som har udryddet flodblindhed.
  • 556 millioner mennesker modtag i 2015 præventiv behandling mod den myggebårne elephantiasis, som er kendetegnet ved at give de sygdomsramte hævede ben og “elefantfødder”. Næsten en milliard mennesker lever i riskozonen for infektion.
  • Trachoma er en bakteriel infektion, som medfører blindhed. Omkring 180 millioner lever med risiko for at blive inficeret og sygdommen er skyld i 1.9 millioner tilfælde af blindhed på verdensplan.
    I 2015 modtog flere en 56 millioner mennesker antibiotika mod infektionen.

Kilde: WHO