05. juni 2022

Europa fjerner livsfarlige forhindringer for fisk

Rekordmange dæmninger er blevet fjernet i Europas floder i 2021. Det er godt nyt for ferskvandsfiskene, som i årtier har været forhindret i at svømme frit. Men tusindvis af gamle dæmninger blokerer stadig floder på tværs af kontinentet.

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

I flere årtier er flere og flere dæmninger blevet opført i Europas floder og åer med store konsekvenser for livet i vandløbene. For de mange forhindringer har de sidste 50 år været en af årsagerne til et fald på 93 procent af migrerende ferskvandsfisk. Men flere organisationer har fået øjnene op for problemet, og de sidste par år er flere europæiske lande begyndt at fjerne dæmningerne.

I 2020 besluttede Europa-Kommissionen, at der inden 2030 skulle frigøres 25.000 kilometer flod i Europa. Og sidste år blev rekordmange dæmninger fjernet – 239 dæmninger i 17 europæiske lande, viser en rapport fra the Dam Removal Europe, som er et projekt, der er igangsat af World Fish Migration Foundation. En organisation der sigter efter at frigøre floder til gavn for blandt andet fiskene. Det er en stigning på 137 procent fra forrige år. Og det er godt nyt for fiskene.

Mange arter af ferskvandsfisks liv afhænger nemlig af, at de kan migrere langs floden for at lægge deres æg. Men når floder og åer bliver blokeret med en dæmning, bliver dele af vandløbene helt stille, og det gør, at fiskene ikke kan nå frem til deres gydepladser. De er derfor efterladte i langsommere, varmere og mere forurenet vand, hvor ilt-niveauet er dårligere, og mængden af alge-giftstoffer højere. Det betyder, at fiskene ikke kan gennemføre deres livscyklus, og de ender derfor med at dø, inden de har lagt deres æg.

I Varde Å havde man for eksempel indtil for nogle år tilbage ikke set meget til laks i åen. Men da Naturstyrelsen i 2005 besluttede at fjerne en række dæmninger, der blokerede vandstrømmen på en 16 kilometer lang strækning, var der de efterfølgende år markant flere laks at finde i Danmarks fjerde største å.

“Vi kan på en måde sammenligne floderne med menneskets lunger. Flodernes job er at flytte ilt og næringsstoffer rundt i landskabet, og hvis en af vejene er blokeret med en barriere, har det store konsekvenser for livet i floderne,” siger Gwen Macdonald, som er legat-manager i European Open Rivers Programme (OPR).

OPR har siden oktober 2021 haft for mål at genskabe en naturlig flodstrøm og biodiversitet i Europas floder ved at fjerne mange af de små dæmninger, som blokerer dem. Det gør de ved at give tilskud til initiativer som the Dam Europe Removal. Over de næste seks år har organisationen (gennem donationer fra en velgørenhedsorganisation) blandt andet investeret over 300 millioner kroner i nedlæggelsesprojekter i Europa. Med pengene forventer organisationen, at de kan fjerne langt flere dæmninger i de europæiske floder.

“239 nedlæggelser kan virke som et lille antal, men hver dæmning, der bliver fjernet, har stor betydning for den enkelte flod. Og man kan altid starte småt, men drømme stort,” siger Roxanne Diaz, kommunikationsmanager i OPR.

93 procent

fald i migrerende ferskvandsfisk i Europas floder de sidste 50 år. Det skyldes i høj grad de mange dæmninger.

Rapport: Dam Removal Progress 2021

Sidste år blev 239 dæmninger fjernet i 17 europæiske lande. Spanien har fjernet 108 dæmninger, og er dermed det land, som har nedlagt flest.
Læs rapporten

Bayurivka-dæmningen i det vestlige Ukraine er den første dæmning, som European Open Rivers Programme har været med til at nedlægge. Nedlægningen fandt sted i august 2022. Foto: WWF Ukraine

Over 1,2 millioner dæmninger

I mange tilfælde beskytter store dæmninger mod oversvømmelser, ligesom de også er opført for at opbygge vandkraftværker, der bruges til strømproduktion – den største vedvarende energikilde i EU.

Men. Det er som regel de allerstørste dæmninger, som står for de nødvendige og gode formål. Og ud af de minimum 1,2 millioner dæmninger, vi har i Europa, er langt størstedelen to meter eller under. Selvom de små dæmninger nogle steder er opført til gavn for omgivelserne, er der stadig tusindvis af ubrugelige barrierer i floderne.

“Vi er selvfølgelig ikke interesserede i at nedlægge de dæmninger, som har en god indvirkning på vores klode, men i Europa har vi over 100.000 dæmninger, der er efterladte, og som ikke tjener til noget formål. Og det er netop dem, vi gerne vil fjerne,” understreger Gwen Macdonald.

Udover at være en vital forhindring for ferskvandsfiskene, har de mange dæmninger også store konsekvenser for landskabet. Barriererne blokerer nemlig for, at næringsstoffer og sedimenter kan nå ud til kysterne, og det betyder, at strandområder med tiden bliver mindre og mere udtørrede. Desuden har faldet af fisk i floderne også betydning for andet dyreliv som bjørne, fugle og oddere, som er afhængige af fiskene. Dominoeffekten af konsekvenser kan også mærkes for fiskeriet i landene. Med færre fisk er der mindre at fange, og det har en betydning for både de lokale fiskere, men også for turister, som dropper turen for at fiske i områderne.

Ifølge Pao Fernández Garrido, som er projektmanager i Dam Removal Europe, er de mange opførte dæmninger et resultat af, at man ikke har været klar over de mange konsekvenser, som dæmningerne ville medføre.

“Når en flod blokeres gennem en dæmning, er indvirkningen ikke straks. Det sker til gengæld over en årrække, og folk er derfor ikke bevidste om, hvad den enkelte lille barriere kan bringe af store konsekvenser,” siger hun.

Men med Europa-Kommissionens plan, og med flere organisationer som finansierer nedlæggelserne, kan vi i den nære fremtid forvente, at fiskene møder færre forhindringer på deres vej.

“Mit håb er, at alle lande i Europa bliver opmærksomme på fordelene ved at fjerne dæmningerne i floderne, og at de indser, at der i fremtiden ikke er behov for at opføre flere af de små dæmninger,” siger Pao Fernández Garrido.

Mit håb er, at alle lande i Europa bliver opmærksomme på fordelene ved at fjerne dæmningerne i floderne, og at de indser, at der i fremtiden ikke er behov for at opføre flere af de små dæmninger.

Pao Fernández Garrido, projektmanager i Dam Europe Removal (World Fish Migration Foundation)